Уведомяват на заинтересованите за кандидатстване

         В изпълнение на разпоредбите на ПМС №326/12.10.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. и във връзка с чл.57 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, Община Несебър уведомява заинтересованите, че срокът за подаване на документи е 04.02.2022 г.

         Критериите за кандидатстване са:
– Сключен договори за изпълнение на обществен превоз на пътници по съответните автобусни линии с Община Несебър
– Определяне на маршрути извън отредените за субсидиране по Наредбата за обществен превоз по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони
– Представени от превозвача Справки Приложение 1 и Приложение 2 по образец