3000 лв за допълнителна субсидия за „Стрелкови клуб Несебър“.

         Общинският съвет-Несебър  с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие Решение  № 530 за допълнително финансово подпомагане.

         На основание чл.21 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.3 т.1 от Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър, Общинският съвет-Несебър отпуска средства в размер на 3 000 лв  за допълнително финансово подпомагане на „Стрелкови клуб Несебър“ за реализиране на спортни мероприятия от календара на „Български стрелкови съюз“ и на международния календар – период октомври – декември 2021 г.

         На основание чл.60 от АПК, предвид краткия срок за провеждането на турнир „Тракия“ – гр. Пловдив  допуска предварително изпълнение на решението.