Обучение по Първа долекарска помощ в СУ „Любен Каравелов“ – Несебър

         Доброволците от Български младежки Червен кръст в несебърското училище Деница Яръмова и Симона Дончева проведоха обучения по Първа долекарска помощ в   9 „а“  и в 8 „б“ клас. Младите червенокръстки разполагат със специален сертификат за провеждане на обучения сред своите връстници.

         От специално подготвената презентация учениците научиха каква е спасителната верига при оказване на първа медицинска помощ на пострадали в различни ситуации. Разбраха какво включва протоколът Dr. ABC. Подробно бе описана и разиграна ситуация при изпадане в безсъзнание. Демонстрирана бе кардиопулмонална ресусцитация – CPR при пострадал в безсъзнание и без дишане пациент.

         Учениците наблюдаваха и анализираха с интерес здравните казуси и придобиха много нови знания и умения, с което повишиха здравната си култура. Според ръководителя на БМЧК Паунка Русева работата в тази   насока ще продължи.