С подкрепа за дребния бизнес заради ковид пандемията

         Общинският съвет в Несебър подкрепи дребния бизнес, след като прие предложението на зам.-кмета Виктор Борисов за замразяване на наемите за срок от три години – от 2020 до 2022 г., включително.Договорите с търговските контрагенти всяка година трябва да се актуализират според годишния инфлационен индекс.

         Още при избухването на ковид пандемията, Несебър бе сред първите общини, които предприеха редица мерки в тази посока.

         „След обсъждането на постъпленията от наеми на общински обекти и техния дял във формирането на бюджета, предвид тежкото състояние на всички, които осъществяват стопанска дейност, смятаме, че е целесъобразно цените на наемите да не се актуализират. Предложението ни е тази мярка за облекчаване на контрагентите ви по договори за наем да се приложи за 2020, 2021 и 2022 г.

         За община Несебър като юридическо лице с бюджет, който се формира от собствени приходи, е изключително тежко в настоящата криза, но общината като орган на местно самоуправление е най-големият социален стожер и пазител на обществените интереси на местната дейност.

         Заради това следва да се използват всички инструменти за подпомагане на населението в този тежък момент, още повече за лица, които до този момент са били коректни и са се грижили за общинската собственост като добър стопанин“, мотивира се вносителят Виктор Борисов.Предложението му бе единодушно прието от общинските съветници.