Честваха 40 – годишнината на Пенсионерския клуб – Несебър, Нова част

 

         Честването на 40 – годишнината на Пенсионерския клуб – Несебър,Нова част, започна с историческа снимка присъстващите пред хотелския комплекс на ресторант „Котва”.Тържествено слово произнесе Павел Павлов – председател на Пенсионерския клуб-Несебър.В словото си той почете председателите на Пенсионерския клуб: Атанас Кършаков- 1981, Михаил Иванов Михов  /1981 – 1983/, Христо Ангелов Терзиев /1983 – 1985/, Костадин Шимов /1985 – 1986/, Желязко  Георгиев Желязков  /1986 – 1991/, Руси Костов Димитров /1991 – 1993/, Ангел Василев Събев  /1994 – 1996/, Вълчо Радомиров  Радомиров  /1996 – 1998/, Христо Лилянов Кафозов /1998 -2000/, Димитър Стоянов Димитров /2000 – 2019/.

         Проникновено слово  произнесе и кмета на Община Несебър  Николай Димитров, в което каза: „Приемете  моите най-искрени и топли поздрави по случай 40 – годишнината на Клуба на пенсионерите – град Несебър, Нова част.Този празник е още един повод да засвидетелстваме уважение, внимание и обич към нашите родители, близки и съграждани!”.Той приветства и екскмета на община Несебър Васил Киров – инициатор  и учредител  за учредяването на Пенсионерския клуб на 15.03.1981 г.

         Сред скъпите гости бяха петима общински съветници, а поздравителни слова произнесоха  господата Венелин Ташев и Костадин Нищелков. След тържествените слова, песните  и танците  на пенсионерите не спираха с приветствия за бележитата годишнина.