Кметът изпрати юбилеен адрес

         По повод 40 – годишнината на Пенсионерския клуб-Несебър, нова част, членовете – пенсионери бяха поздравени от кмета на Община Несебър Николай Димитров. В Юбилейния адрес се казва: „Надявам се и за в бъдеще да сте така креативни и инициативни за подобряване качеството на живот, посветили живота си на нашето бъдеще в нашата община Несебър!”

         Юбилеен адрес
по случай 40 – годишнината на Клуба на пенсионерите – град Несебър, Нова част
ДО
Клуба на пенсионерите – град Несебър,
Нова част

         Уважаеми дами и господа, скъпи пенсионери,

         Приемете моите най-искрени и топли поздрави по случай 40 – годишнината на Клуба на пенсионерите – град Несебър, Нова част.Този празник е още един повод да засвидетелстваме уважение, внимание и обич към нашите родители, близки и съграждани.

         Позволете ми да изразя своето уважение и преклонение пред мъдростта и опита на възрастта, постигнати от вас през годините!

         Обръщам се към вас като към хора, които продължават да участват активно в обществения живот и ви благодаря за вашата всеотдайност и принос за развитието на Oбщина Несебър.

         Благодаря Ви за всичко сторено през годините! В хронологията са запечатани имената на видните председатели на Клуба на пенсионерите: Атанас Кършаков – основател на клуба, Михаил Иванов Михов /1981 – 1983/, Христо Ангелов Терзиев /1983 – 1985/, Костадин Шимов /1985 – 1986/, Желязко Георгиев Желязков /1986 – 1991/, Руси Костов Димитров /1991 – 1993/, Ангел Василев Събев /1994 – 1996/, Вълчо Радомиров Радомиров /1996 – 1998/, Христо Лилянов Кафозов /1998 -2000/, Димитър Стоянов Димитров /2000 – 2019/, Павел Павлов – настоящият председател, избран на поста през 2019 г., и до днес.

         Всеки от тях има огромен принос в развитието и дейността му, привнасяйки свой почерк и иновации. Клубът се превърна във втори дом на хората от третата възраст – свободна територия за отдих, култура, празненства, социални контакти и други дейности и занимания по интереси.

         Надявам се и за в бъдеще да сте така креативни и инициативни за подобряване качеството на живот, посветили живота си на нашето бъдеще в нашата община Несебър!

         Скъпи пенсионери, пожелавам на всички вас най-доброто, което заслужавате – здраве, дълголетие и достоен живот.

 С признателност и уважение:

 Николай ДИМИТРОВ

 Кмет на Oбщина Несебър