Дни на безопасността на ROADPOL в Несебър

         СУ „Любен Каравелов“ – Несебър подкрепи и се включи в  инициативата на ROADPOL и МВР за Европейска седмица на мобилността  от 16 до 22.09.2021 г. и кампанията за  Ден без загинали на пътя на 21.09.2021г. с послание „ЛЕСНО Е ДА СПАСИШ ЖИВОТ! ПРОСТО СПАЗВАЙ ПРАВИЛАТА!“

         В тази връзка в  училището се проведоха поредица от мероприятия. На 17.09.2021 г. бе даден старт на Дните на безопасността на ROADPOL Учениците от първи и втори клас очертаха своя безопасен път до училище и обратно от училището до дома. Учениците от 2 г клас с класен ръководител Елка Пчеларова проведоха урок по безопасност на движението по пътищата на площадката в училищния двор, такъв  се проведе и при петите класове.

         На 20.09.2021г. в часа на класа във всички паралелки бе отделена десет минутка за инициативата на ROADPOL и  МВР.   Училищната комисия по безопасност на движение по пътищата изработи табло с разяснения за Дните на безопасността от 16 до 22.09.2021 г.

         Бяха подготвени и раздадени флаери по класовете от начален, прогимназиален и гимназиален етап, с цел инициативите в училище да станат достояние и до родителите  и обществеността в града.

         На 21.09.2021г.  се отбеляза с концерт Денят без загинали на пътя. В него участие взеха: Гайдарска група с ръководител Петко Стоянов и Димитър Петев; фолклорно вокално трио, ръководено от Нели Танева при ООШИ – Несебър и  Симона Апостолова от 4 г клас. Заедно с прекрасните изпълнения на участниците прозвуча и посланието на кампанията  : „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“.