ОТКРИХА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В НЕСЕБЪР

 

         120 първокласници пристъпиха училищния праг
1100 ученика прекрачиха прага на СУ ”Любен Каравелов” – Несебър в първия ден на учебната 2021/2022. Те ще се обучават в 48 паралелки в дневна, индивидуална, самостоятелна и комбинирана форми. 120 са първокласниците, разпределени в пет паралелки. Осмокласниците са 73, а дванадесетокласниците – 49. Децата със специални образователни потребности са 26. Осигурени са учебници по всички предмети, включително и електронни за учителите, както и необходимите технически средства. Едносменно ще е обучението на учениците от начален етап.

         92 са преподавателите по различните учебни предмети, 22 души е непедагогическият персонал.

         Несебърското училище разполага с много добра материално-техническа база – просторни и със съвременно оборудване кабинети и класни стаи, закрит плувен басейн, физкултурен салон, обновени и модерни открити спортни площадки и съоръжения, библиотека, медицински пункт. От тази учебна година ще функционира и робот-платформа за изкачване по стълби на инвалидни колички. Училищната сграда е санирана по европейски проект за над 1.9 млн. лв. Несебърското училище е привлекателно както за деца от общината и страната, така и за ученици от  Русия, Украйна, Казахстан, Естония. През настоящата учебна година броят на децата от други държави е 61.

          С полагане на венци пред бюст-паметника на патрона на училището на фасадата и в училищния двор стартира новата 2021/2022 учебна година в СУ ”Любен Каравелов” – Несебър. Молитва за благословение отслужи отец Арсений Станков. В своето приветствие към учители, ученици и родители Ирина Велкова–директор на училището пожела здрава, успешна и ползотворна учебна година  и прикани първокласниците да пристъпят училищния праг с пожелание за много приятни  моменти в необятните простори на знанието. Тя призова всички, на които СУ „Любен Каравелов“ е близко да посрещнат достойно предстоящия 140-годишен юбилей на училището. „ Нека името на патрона на нашето училище – Любен Каравелов, както и досега да ни вдъхновява, учи и закриля! Нека силата на знанието ни води напред и нагоре! Нека светлина да озарява пътя, по който вървим!“, пожела г-жа Велкова.

         Кметът на Община Несебър Николай Димитров приветства учители, ученици и родители с уверение за подкрепа и пожелание за учебна година, изпълнена с усмивки, с нови предизвикателства и високи постижения.

         Като на празник в училищния двор звучаха  песни и стихове, детски глъч, много усмивки, настроение и положителни емоции, независимо, че за втори  път в историята на българското образование откриването на учебната година стана в условията на извънредна епидемична обстановка и в присъствието само на ученици от I, V, VIII и XII клас и педагозите.

          Към общонационалните, в училището са предприети допълнителни мерки и действия за опазване живота и здравето на учениците и работещите в институцията в условията на COVID 19 и със стартиращо присъствено обучение.