Партиите и коалициите се споразумяха в Несебър

         По покана от кмета на Община Несебър Николай Димитров в присъствието на Гергана Тодорова – началник на отдел „ГРАО” и с оторизираните представители на партии и коалиции: коалиция „ГЕРБ-СДС” – Златко Димитров и Мая Георгиева, пп ”Има тъкъв народ” – Живко Тальоков, кп „БСП за България” – Георги Когелов, пп „ДПС” – Неслян Тодорова, пк „Демократична България – обединение” – Михаил Михов,пк „Изправи се! Мутри вън!” – Драгомир Ошавков и Данаел Костадинов, се проведоха консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии, за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

         По т.1 от дневния ред всеки от представителите на политическите партии и коалиции представи: заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.05.2021г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 45-то Народно събрание; Пълномощни с които участниците са упълномощени или преупълномощени да участват в консултациите, писмени предложения за членове на СИК, списъци с резервни членове.

         По т.2 от дневният ред, представителите на партиите и коалициите от партии, първоначално разпределиха ръководните позиции в СИК, а след това и тези за членове на СИК – според полагащите им се квоти и съобразно Решение №16/27.05.2021год. на РИК Бургас. След което се оказа, че остават 6 незаети места, които се разпределиха между присъстващите, съобразно Решение № 125-НС/26.05.2021г. на ЦИК. По този начин единодушно се разпределиха местата в СИК.

         След постигнатото съгласие между участвалите в консултациите, направените състави на СИК, бяха окончателно обобщени и подготвени за изпращане в Районна избирателна комисия – Бургас.