Съветниците гласуваха 150 000 лв за Детско-юношеската школа в Несебър

          Целевата субсидия за издръжка на Детско-юношеската школа в Несебър е в размер на 150 000 лв., но Общинският съвет  няма да приема решения за субсидиране на сдружението за дейността му, свързана с мъжкия футболен отбор по досегашният ред.                                                            

          Общинският съвет в Несебър гласува за отпускането на Сдружение с нестопанска цел «Общински футболен клуб Несебър» целева субсидия за издръжка на детско-юношеската школа в размер на 150 000 лв.

          Стана известноче Общинският съвет  няма да приема решения за субсидиране на сдружението за дейността му, свързана с мъжкия футболен отбор по досегашният ред.                                                                                                                   

          Размерът на средствата, с които ще се субсидира за в бъдеще дейността на Детско-юношеската школа  и мъжкият футболен клуб ще бъде определян по реда, условията и критериите, предвидени за останалите спортни клубове, регламентирани в Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър.

          Съветниците гласуваха с 15 гласа „за”  и 3 „въздържали се” и решиха да пратят препис от решението № 380  на председателя на управителния съвет на ОФК „Несебър“  Георги Маринов за сведение.