КАКВО, ПО КОЛКО, ЗА КОГО НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В НЕСЕБЪР ЗА 2021

          КАКВО, ПО КОЛКО, ЗА КОГО НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В НЕСЕБЪР ЗА 2021            

          Субсидирането на спортните клубове в Несебър е в размер на 255 420 лв

           По докладна записка на председателя на Общинския съвет – Несебър Румен Кулев общинските съветници  гласуваха единодушно размера на субсидиите на спортните клубове.Те се утвърждават ежегодно с нарочно решение на Общинския съвет, като се има предвид отчетените разходи за предходната година и очакваните разходи за текущата, на база план-сметки, обвързани с предстоящите изяви в спортните първенства.

          На основание чл. 21 ал.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 3 т.1 от Наредбата  за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър, предвид направените предложения на Комисията по чл.16 ал.4 от същата Наредба, Общинският съвет – Несебър взе решение №  340. Утвърдените средствата са в общ размер на 255 420 лв, съобразно получените точки на спортните клубове по приложения протокол на комисията за подпомагане на спортните клубове в Община  Несебър

          Съобразно  получените точки, посочени в протокола на комисията по чл.16 ал.4 от Наредбата от 02.03.2021 г. се  разпределят, както следва:

– Сдружение“Тенис Академия Несебър“ – 14 точки –                         7 000 лв

– ФК „Свети Влас“ – 10 точки –                                                         3 820 лв

– ФК „Черноморски спортист“ -Обзор – 36 точки  –                          10 000 лв

– Хандбален клуб „Петър Бабев“ Несебър – 30 точки  –                   15 000 лв

– ФК „Равда“ – 10 точки –                                                                5 000 лв

– Спортен клуб „Бушидо“ – 30 точки  –                                          15 000 лв

– СК по водни спортове „Месембрия“ – 22 точки  –                         11 000 лв

– ОВК “Несебър – 2000“ – 70 точки  –                                            35 000 лв

–  „Фехтовален клуб Несебър“ – 6 точки  –                                      3 000 лв.

– „Колоездачен клуб Несебър“ – 60 точки –                                   30 000 лв

–  „Яхт и сърф клуб Несебър 2009“ – 10 точки –                              7 000 лв

–  Клуб по спортни танци „Несебър“ – 30 точки  –                          15 000 лв

– СК по подводен риболов Несебър – 20 точки  –                           10 000 лв

– „Несебър Яхт Клуб“ – 4 точки  –                                                   2 000 лв

–  СК „Баскетбол Несебър“ – 40 точки –                                         20 000 лв

– СК по художествена гимнастика – 12 точки  –                              6 000 лв

– СК Киокушинкайкан – Несебър – 6 точки  –                                 3 000 лв

– СК Сентоки – Обзор – 8 точки –                                                   4 000 лв

– СК по бойни спортове Несебър – 7 точки  –                                 3 500 лв

– ФК „Атлетик – 2014“ – 18 точки  –                                               9 000 лв

– Тенис клуб „Егалите“ – 14 точки  –                                              7 000 лв

– Стрелкови клуб Несебър – 14 точки –                                        10 000 лв

– Клуб по Лека атлетика “Несебър 1971“ –                                    1 100 лв

– „Спортен клуб по баскетбол Свети Влас“ – 16 точки  –                8 000 лв

–  ФК“Устрем Тънково“ –  10 точки  –                                             5 000 лв

–  ФК „Черноморец“ – Несебър – 10 точки  –                                  5 000 лв

– ФК „Кошарица“ – 10 точки –                                                       5 000 лв

          Съветниците дадоха съгласие да се отпусне допълнителна целева субсидия на „Спортен клуб по водни спортове Месембрия“ в размер на 10 000 лв. за подпомагане дейността на клуба по водно спасяване, осъществявана на акваторията на община Несебър.

          Утвърдиха резерв в размер на 408 580 хил. лв. за целево финансово подпомагане на спортни клубове през годината, която сума да бъде използвана приоритетно за финансиране организирането на спортни прояви на национално и международно ниво на територията на община Несебър, след решение на Общинския съвет.От средствата на резерва, може да бъде отпускана допълнителна субсидия в размер до 2000 лв. на футболни клубове при участието им в спортни празници, организирани в Община Несебър, след  решение на Общинския съвет.