Кметство Обзор вече е община, в която попадат седем населени места

          Кметство Обзор вече е община, в която попадат седем населени места

          Промяната ще влезе в сила, в деня на обнародването на Указа на президента в Държавен вестник

          Министерският съвет създаде 14 община в Бургаска област – Община Обзор, в която влизат насалените места гр. Обзор, с. Баня, с. Емона, с. Козница, с. Паницово, с. Приселци и с. Раковсково.

          „Извършването на тази административно-териториална промяна се цели да се създадат по-благоприятни условия за задоволяване на ежедневните потребности на населението от административни, социални, здравни, транспортни, финансови и други услуги, както и осъществяване на по-ефективно управление на територията на населените места, обхванати от инициативата за създаване на новата община“, обясниха от Пресцентъра на МС.

          Административно-териториалната промяна ще влезе в сила от деня на обнародването на Указа на президента в Държавен вестник..