Световният ден на рециклирането отбеляза Клуб по интереси БМЧК Несебър

         За първа година клубът по интереси БМЧК Несебър към СУ “Любен Каравелов” с ръководител Паунка Русева се включи в проекта на “Място България” в инициативата “Герои на рециклирането”. Подготвени бяха няколко занятия с цел запознаване на колкото може повече ученици с нея. Две презентации, свързани с актуални въпроси на рециклирането, бяха изготвени от Камила Брагина , Айсу Бейти и Дарина Ганчева . Те бяха представени в техния 11б клас , в 10б клас от Мария Шатрова , в 12б клас от Маргарет Юсеин , в 9а и 9б и в 8в клас от Мая Дунебабина. В 8в клас бе представен и видеоклип на тема “Има смисъл” отново от Мая Дунебабина. Оформено бе табло от Мария Шатрова от 10б клас , което бе експонирано на входа в училище.

          Предстои открит урок с учениците от 3г клас с класен ръководител Наталия Антонова под надслов “Разделно рециклиране на отпадъците”, който ще включва презентация по темата и занимателни игри с децата. Той ще се проведе след възстановяването на присъственото обучение в училище и ще се съчетае с Международния ден на Земята.

          Като едни искрени добротворци, младите червенокръстци планират почистване на училищния двор и включване в акция по засаждане на дръвчета в специално отделен терен от кмета на община Несебър. В същото време се надяват да намерят много съмишленици сред своите съученици и всички те да се превърнат в малки герои, споделяйки отговорността за опазване на планетата Земя.

                                                                                        Дарина Ганчева от 11б клас                                                                    дългогодишен сътрудник на БМЧК Несебър