Министърка пробутва на Министерския съвет група сепаратисти за отцепване от Община Несебър

          Министърка пробутва на Министерския съвет група сепаратисти за отцепване от Община Несебър

          Министърка пробутва на Министерския съвет група сепаратисти от Обзор да се отцепят от Община Несебър, да нарушат териториалната цялост на несебърската община и да присвоят Емона,застрашавайки обекта ни с общинска /национална/ сигурност.Възмутени хора от всичко случилото се обръщат с писмо до премиера.

          Обръщение към Бойко Борисов

          Относно: Референдума за Обзор

          Обръщаме се към Вас с молба от името на жителите на село Баня, село Паницово, село Козница и село Емона, във връзка с отделянето ни от община Несебър, област Бургас в нова община Обзор. Благодарим Ви, че бяхте с нас в защита на нашия казус.Сега отново се обръщаме към Вас във връзка със заседанието на Министерския съвет на 24.03.2021г., на което точка 4 в дневния ред е разглеждането на казуса за създаването на нова община. Чрез Вас желаем да се обърнем към господа управляващите и г-н Борисов.

          Господин Борисов, господа министри,от името на всички жители на селата Баня, Паницово, Козница и Емона се обръщаме към Вас с молба и апел с надежда да вземете най-доброто и правилно решение, да не създавате община Обзор, но ако все пак я създадете, нашите села да не бъдат включвани в нея. В тежките времена на здравна, икономическа, организационна криза, това ще бъде излишно затруднение с неясно бъдеще за всички нас. В отвореното си писмо към Вас от 05.03.2021г. подробно сме описали нашите притеснения.

          Искрено се надяваме да разберете нашата позиция и да уважите нашия вот.

                                                                                                       С уважение:
Росица Ракова,Ангелина Досева,Мария Христакиева и жителите на село Баня,село Паницово, село Козница, село Емона.