4 юли не е /само/ празник на САЩ, а на вестник „Слънчев бряг прес”

         За времето от брой 1 на “Черноморски глас”, излязъл на 4 юли 1961, неговият първоприемник вестник „Слънчев бряг прес” излезе брой №2225. Повечето вестници в страната един след друг изчезват, но несебърският вестник си остава. Той, заедно с „Черноморски фар”, продължават да излизат като преса. И потребността от общуване с пресата също продължава.

         За да контактува с печатното слово обаче на човек са нужни не само грамотност, а и утвърдени навици на четене, произтичащи от определена степен на интелектуално развитие, склонност към размисъл, съждения, за да се следи логиката на печатния текст.А това предполага съсредоточеност, собствени интелектуални усилия, мисловно и емоционално съпричастие, за да бъде разбрано, осмислено, прието или отхвърлено съдържанието на публикуваното.

         За всичко това са писали работещите в несебърската редакция: Петър Каменски, Николай Коев, Златин Чаушев, Мария Йовчева,Черньо Чернев,Красимир Косев, Веселина Байчева, Диана Радойнова, Елена Пешева, Любен Манолов, Иван Ненков, Светлана Пейчева. Изключителни заслуги за развитието и запазването на вестника през последните 36 години, особено и най-последните 22 години, има издателят-фирма „Марам“ на Мара Момчилова.

         И това съвсем не е /само/ празник на САЩ, а тържество на несебърския вестник „Слънчев бряг прес”.