КМЕТЪТ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ ЗА ЦЯЛОСТНО БЛАГОУСТРОЙСТВО НА КВ. „ВЪЗЕЛА“ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ

         Кметът на Несебър Николай Димитров се срещна с живущите в квартал „Възела“ – Слънчев бряг – запад, за да представи коригирания проек за благоустрояване на общинските терени в жилищния район.
По-рано през годината първоначалният вариант на общинския план за модернизация на квартала бе подложен на обсъждане и след като предложенията на гражданите бяха взети под внимание, проектът, с автор архитект Бонев, бе преработен.

         По време на срещата бе разяснено, че цялостното благоустрояване на междублоковите пространства ще започне след края на туристическия сезон. „Възела“ е изграден преди повече от 50 години, а през последните 30 на негова територия са извършвани само частични инфраструктурни ремонти.
Сега община Несебър предприема мащабни ремонтни дейности, целящи превръщането на този район на града в привлекателна жилищна зона с много зеленина и съвременно градоустройство, където най-важната за модерното строителство задача – паркинг зони с достатъчен брой – над 340 места, е решена.

         В плановете на общината са залегнали всички изискуеми по съвременните стандарти елементи: предвидени са детска и спортна площадка, фитнес на открито и кът за тихи игри; ще бъде изпълнен проект за ново улично осветление и оформяне на пешеходни зони, планиран е цялостен ремонт на вътрешно кварталната улична мрежа и оформяне на широки затревени и зацветени пространства и зони за отдих. Важен акцент в проекта, представен от архитект Бонев, е предвиденият зелен шумоизолиращ пояс от дървесни видове, които ще осигурят прохлада, уединение и усещане за близост с природата. За спокойствие на гражданите, общината ще изгради система за ограничен достъп до жилищните зони и съвременна система за абонаментно паркиране.

         В резултат на предприетите мерки за реконструкция и благоустрояване чувствително ще повиши качеството на живот на жителите на квартала и ще се укрепи самочувствието им на граждани на община Несебър.ОН