По колко си получават членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг”АД ?…

         На членовете на Съвета на директорите /СД/ са изплатени парични възнаграждения през 2022 г. в размер на 190 216.45 лв с включени осигуровки и данъци.По-късно Константин Лефтеров подава оставка, а на 28.06.2023 умира изп.директор на СД Златко Димитров.

         Петчленният СД на „Слънчев бряг”АД

         От години присъствам на Редовното общото събрание на акционерите /РОСА/ на „Слънчев бряг”АД и знам от комисията на РОСА, че за да присъствам като неакционер, пълномощникът на Министъра на туризма гласува да остане ли неакционера или да бъде освободен. С 1 468 356 акции/75 % пълномощникът гласува „За” мен, „Против” -0, а „Въздържали се” бяха 5 340 акции/0,27 %. Присъствието ми беше вписано в протокола на 28.06.2023.

         Действащият СД е в състав от трима човека, тъй като на 28 юни почина Златко Димитров, а от 14.10.2022 г. членът от Съвета на директорите Константин Лефтеров е подал оставката си.

         Тричленния състав на СД

         На същата дата председателят на Съвета на директорите Иво Маринов трябваше също да е подал оставка, но това очевидно не се е случило.В СД остават Соня Енилова – изп. директор на „Слънчев бряг”АД и Мария Павлова- член на СД.

         Това, което се е случило на 28 юни на РОСА е, че няма да се разпределя печалба за финансовата 2022 г. и няма да се изплащат дивиденти и за 2023 г. А ето по колко получават възнаграждения на Съвета на директорите на „Слънчев бряг”АД /по години/: