Допуснат е за първия кандидат за кмет в кметства с.Баня

         С решение №3303/ 15.05.2024 г. Централната избирателна комисия – София допусна на партия „Български социалдемократи“ за участие в частичния избор за кмет на кметство Баня, община Несебър, област Бургас, насрочен на 23 юни 2024 г.

         Вече е постъпило заявление от партия „Български социалдемократи“, представлявана от Георги Чавдаров Анастасов, заведено под № 24 на 15 май 2024 г. в регистъра на партиите за участие в частичния избор за кмет на кметство Баня, община Несебър, област Бургас, насрочен на 23 юни 2024 г.

          Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 22.04.2024 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 11104/2002 г.

          Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 2260-МИ от 07.09.2023 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

         Към преписката е приложено удостоверение, че партията е представила финансови отчети за 2021, 2022 и 2023 г., издадено от Сметната палата.

         Изпълнени са законовите изисквания и условията на Решение № 2934-МИ от 11.01.2024 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „Български социалдемократи“ за участие в частичния избор за кмет на кметство Баня, община Несебър, област Бургас, насрочен на 23 юни 2024 г.

         Преди това с решение № 243/29.01.2024 Общинската избирателна комисия – Несебър предсрочно прекрати на пълномощията на кмет на кметство с. Баня Николай Пандазиев.

         На първия тур на 29.10.2023 кандидатът за кмет от пп „Български социалдемократи” Емил Огледалов спечели 55 гл./44,53 %, Николай Пандазиев от пп „Съюз на свободните демократи” спечели 44 гл./35,48 %, а Росица Ракова – независим кандидат за кмет спечели 25 гл./20,16 %.На втория тур на 05.11.2023 Николай Пандазиев получи 59 гл/52,68 %, а Емил Огледалов придоби 53 гл./47,32 %.