КМЕТЪТ НА НЕСЕБЪР: СЛУЖБИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ОТ НАШАТА ОБЛАСТ ПОКАЗАХА, ЧЕ СА ПОДГОТВЕНИ ДА ЗАЩИТЯТ ГРАЖДАНИТЕ

         В Общинския център за култура и образование – Артиум, се проведе пожаро-тактическо занятие с участието на районните служби за пожарна безопасност и защита на населението в градовете Несебър и Поморие и Сектор специализирани оперативни дейности към регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас.

         „За нас е важно да продължаваме доброто сътрудничество с органите, които отговарят за безопасността на хората. Община Несебър винаги е проявявала активност в подпомагане на РСПБЗН и МВР и ще продължи да участва в дейностите, подсигуряващи защита на гражданите и гостите на община Несебър.“ – заяви кметът Николай Димитров.

         Практическото занятие имаше за цел да демонстрира постоянната готовност за действие при бедствия, аварии и пожари на служителите към звената, осигуряващи безопасността на населението при възникнали инциденти и подготовката на служителите на Артиум Център за реагиране при бедствени ситуации.ОН