В Несебър допуснаха и недопуснаха кандидати до конкурс

         В община Несебър обнародваха списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „директор” в дирекция „Административно обслужване, регистрация и гражданско състояние на населението”.

         Kонкурсната комисия, определена със заповед № 238/12.02.2024 г. на кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши: допуска до конкурс следните кандидати: Деница Желева и Десислава Николова, и недопуска Росица Митова.По изискванията за заемане на длъжността директор се изисква 4 години професионален опит, а кандидатът не отговаря на това изискване.

         Допуснатите кандидати трябва да се явят на 13.03.2024 /сряда/ в 09.30 ч. за провеждане на конкурс /решаване на тест/ в сградата на Община Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, зала-партер.

         Интервю с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе в сградата на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, зала-партер на същата дата 13.03.2024 от 11.00 ч. Интервюто ще се състои от две части – практическа и събеседване.При явяването си е необходимо кандидатите да носят документ за самоличност.