Предлагат на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Баня в община Несебър

         Предложението до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Баня в община Несебър е от Централната избирателна комисия /ЦИК/с решение №2981-МИ/13.02.2024 г.

         До това решение се стига след като Общинска избирателна комисия /ОИК/ – Несебър, с писмо вх. № МИ-15-163 от 09.02.2024 г. е изпратила на ЦИК влязло в сила решение № 243 от 29.01.2024 г. на ОИК – Несебър, за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Баня, община Несебър, Николай Илиев Пандазиев на основание чл. 42, ал. 3 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.Към писмото е приложено решение № 243 от 29.01.2024 г. на ОИК – Несебър, в оригинал с удостоверяване, че е влязло в сила.

         ЦИК служебно се снабдява със справка за адресно регистрираните по постоянен и настоящ адрес в Баня, община Несебър, от електронната страница на ГД „ГРАО“ при МРРБ, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Баня, община Несебър, към 15.12.2023 г. е 121 души, поради което в кметство Баня, община Несебър, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

         С оглед на изложеното ЦИК приема, че ОИК – Несебър, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, удостоверяващи основанието за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Баня, община Несебър.