Делегатите гласуваха единодушно за решенията на СОСЗР в Несебър

         При добра организация,спазване на закона за ОНЦ и Устава на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, в Несебър делегатите изслушаха отчета на Общо отчетно събрание на общинската организация.

         Председателят о.з.подп Христо Николов изнесе съдържателен отчет за дейността на организацията до 31.12.2023 г. ,а председателят на Общинската контролна комисия Георги Желев запозна делегатите с нейния отчет. Запознавайки присъстващите с приходите и разходите през отчетната 2023 г., комисията излиза с извода, че всички приходи и разходи отговарят на нормативните изисквания на Устава на СОСЗР.Беше предложено от членския внос да се отделят по 1 лев за всеки член и организацията да внесе тази сума във Фонда за социално подпомагане, създаден към ЦС на СОСЗР.

         Общото събрание прие Основни насоки за дейността на общинската организация,както и План за работа през 2024 г.И за това решение делегатите гласуваха единодушно.

         Водещият събранието председателят о.з.подп.Христо Николов връчи членските карти на двама от новоприетите асоциирани членове – Богдан Бъчваров и Димитър Трифонов .Те са последните двама от шестимата новоприети през 2023 г. членове.Още за събитието.