Продължават да развиват образователната си инфраструктура

         Община Несебър кандидатства с проект „Модернизация на физкултурен салон и благоустрояване на дворно пространство в ДГ „Обзорче“по „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024-2026 г., финансирана от МОН.

         Проектът предвижда реконструкция на част от двуетажна сграда към детската градина с първо ниво -физкултурен салон и зала, в която се провеждат тържества и творчески занимания с децата. Вторият етаж ще бъде превърнат в помощен кабинет за деца със специални потребности и ще бъде оборудван според нуждите на възпитаниците на детското заведение.

         След ремонта помощните помещения на двата етажа ще бъдат използвани за гардеробна, складове и стаи за отдих на персонала.

         Чрез реконструкцията, заложена в плановете на общината, ще се постигне по-добра адаптация на децата към условията в детската градина. Предвижда се и цялостно облагородяване на дворното пространство. Подмяната и изграждането на нови съоръжения за игра: люлки, катерушки и пързалки, изцяло ще промени облика на детските площадки. Ще бъдат обособени функционални зони за игра, съобразени с възрастовите групи на децата.

         С помощта на двуизмерни и триизмерни фигури най-малките ще имат възможност да се запознаят с цифрите и да започнат да разпознават някои морски и горски обитатели. Съоръженията целят стимулиране на логическото мислене, баланса, бързината, динамиката и фината моторика при децата.

         Самостоятелно ще бъде решен и кът, предназначен за възрастовата група от 0 до 3 г. Чрез разгръщане потенциала на дворното пространство ще бъде осигурена среда, развиваща детската креативност и любопитство в опознаване на заобикалящия свят. В двора ще бъде обособена и специфична зона за обучение в безопасност на движението, включваща основните елементи: маркировка, пешеходни пътеки, пътни знаци, посоки на движение.

         Концепцията за оформяне на дворното пространство е динамична и включва още спортно многофункционално игрище, пейки и озеленяване.
Реализацията на проектните дейности ще допринесе за създаване на иновативна среда и ще превърне детската градина в място, създаващо условия за развитие на потенциала и личностните качества на децата.