Обновяват и надграждат мрежата за видеонаблюдение

         Община Несебър работи по проект за обновяване на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за видеонаблюдение. Целта е, чрез подобряване и разширяване на видеоконтрола в публичните зони, да се способстват дейностите на полицията по превенция и контрол на противообществени прояви, пътни нарушения и произшествия и др. на територията на населените места в общината.

         В момента се работи по осъвременяване и допълване на видеомрежата в градовете Несебър, Обзор и Свети Влас и в с. Равда, като контролът обхваща приоритетно входно-изходни точки на общината и ще бъде осъществяван от над 160 камери.
Вторият етап на подмяната и надграждането на средствата за видеонаблюдение ще обхване селата Оризаре, Тънково и Гюльовца като към мрежата се включат Слънчев бряг –запад и с. Кошарица.

         Всички нови устройствата са с висока резолюция и спецификации, гарантиращи качествена и детаилна картина, включително на регистрационните табели на моторните превозни средства и лицево разпознаване.

         Системата ще бъде надградена със специализиран софтуер за анализ на направените видеозаписи. Проектът е съвместна инициатива на общината и РУ Несебър и всички получени данни ще се обработват в районното управление на МВР.

         Видеонаблюдение на публичните места и институциите в община Несебър, за които, в резултат на анализи и статистика, е констатиран повишен риск от възникване на ПТП или осъществяване на противообществени прояви с участие на граждани, се извършва в община Несебър от 2008 година. Към системата са включени детските градини, училищата и др. обществени сгради и обекти общинска собственост.