С отчет пред членовете на Клуба на пенсионерите – Несебър

         Под председателстването на членовете на Клуба на пенсионера-Нова част в Несебър Павел Павлов докладва годишното си отчетно събрание. Пенсионерският клуб се оказа тесен да поберат възрастните хора, а това бе продиктувано от съзнанието, че всеки от тях е дал нещо от себе си за утвърждаване на Клуба като свой втори дом и, че ратува за неговата съдба и развитие.

         Още в началото действащият председател на Пенсионерския клуб Павел Павлов припомнени за правата и задълженията на присъстващите пенсионери: Правилника за вътрешния ред в пенсионерските клубове на територията на община Несебър, Вътрешният правилник на Пенсионерския клуб-нова част и Ръководството на клуба за уредника на клуба и бюфетчик на лицето Стаматка Минчева.

         По точка първа от дневния ред председателят Павлов отчете, че Клубът на пенсионерите – Нова част в Несебър се е превърна в постоянно работещ ръководен орган.Членовете са организирани и са се включили в различни дейности, като честване на национални и общински празници и юбилейни годишнини, рождени и именни дни, екскурзии у нас и в чужбина, срещи с други клубове.

         На разположение на пенсионерите са представени вестници и списания, условия за табла и карти, безалкохолни напитки, сладкиши, чай и кафе на най- ниски цени.Оборудването на Клуба и барчето са изцяло подменени. Изградена е ползотворна връзка и помощ от спомоществователи, които спонсорират изявите на клуба.

         Присъстващите изслушаха и отчета на Контролно – ревизионната комисия за целесъобразното изразходване на средствата от Йовка Стоянова. Беше обявено, че всички документи са отчетени и няма никакви липси за 2023 г. Имаше мненията и предложенията при обсъждането, похвалите и споделяне на част от проблемите. Общото мнение се затвърди като цяло, че повече е положителното, свършено през последния периода.

         Гласува се с голямо мнозинство като се актуализира членския внос за всеки пенсионер от 5 на 10 лв/годишно. Обсъди се и възможността за срока и събиране на капаро за престоя на пенсионерите в почивна станция или СПА – център.