Отпускат допълнителна финансова субсидия на спортни клубове от община Несебър

         По предложение на Върбан Кръстев – председател на Общинския съвет – Несебър с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие решение №36.

         На основание чл.21 ал.1. т. 23 от ЗМСМА, ОбщинскияТ съвет отпусна допълнителна финансова субсидия в общ размер от 4 000 лв., която ще бъде изплатена за целево финансово подпомагане, а именно :

         1. На СНЦ „Футболен клуб Свети Влас“ – гр. Свети Влас, представлявано от Станимир Стоянов – председател на УС на ФК, за организирането на футболен турнир за ветерани със сумата от 2 000 лв.

         2. На СНЦ „Футболен клуб – Равда“ – с. Равда, представлявано от Илиян Дуков за организиране от клуба на спортен празник със сумата от 2 000 лв.

         Средствата са осигурени от бюджета на община Несебър – дейност 714/§4500.