Близо с ¼ намаляват таксиметровите автомобили от 650 на 500 в Несебър

         Цените на минимална дневна тарифа се вдига от 1,50 лв на 2,50 лв, а максималната нощна тарифа също се вдига от 3,50 лв на 5,00 лв.

         На 19 декември общинските съветници в Несебър ще гласуват по предложение на Николай Димитров- кмет на община Несебър броят на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината, да се намалят от 650 на 500 през 2024 г.

         На един превозвач ще се издава Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър за календарната 2024 г. за максимум 3 /три/ броя автомобили, включени в списъка към Удостоверението за регистрация.

         Цените за един километър пробег валидни за 2024 г. на територията на Община Несебър ще са – минимална дневна тарифа в размер на 2.50 лв и максимална нощна тарифа в размер на 4.50 лв, минимална нощна тарифа в размер на 2.50 лв и максимална нощна тарифа в размер на 5.00 лв.

         През миналата година броят на таксиметровите автомобили бяха 650, цените за един километър пробег валидни за 2023 г. на територията на Община Несебър бяха – минимална дневна тарифа в размер на 1.50 лв и максимална нощна тарифа в размер на 3.00 л, минимална нощна тарифа в размер на 1.50 лв и максимална нощна тарифа в размер на 3.50 лв.