Да даваме по-често радост и надежда на хората с увреждания в община Несебър

         Международният ден на хората с увреждания, който се отбелязва на 3 декември, бе честван и в община Несебър.Членовете на Съюза на инвалидите от община Несебър се събраха в ресторанта „Несебър” за да се повеселят и да се видят заедно в навечерието на Коледните и Новогодишните празници. Тържеството на несебърската структура към СЮБ протече при безупречна организация под умелото ръководство на нейния председател Паша Белчева.

         До тях кметът на Община Несебър Николай Димитров бе изпратил поздравителен адрес като израз уважение, почит и внимание към хората с увреждания, както и на техните семейства.Председателят на Съюза на инвалидите в Несебър Паша Белчева,която посрещаше на входа всеки от пристигащите, благодари на всички, спомогнали за осъществяване на тържество.

         Тя благодари специално на кмета на община Несебър Николай Димитров, подпомагащи всячески дейността на организацията в Несебър.Много е важно да си милостив, да правиш добро и то да ти се връща, каза в приветствието си Белчева. Това сме ние, хората с увреждания, имаме нужда от подадена ръка.

         Празникът на хората с увреждания започна с песенни и танцови изпълнения и продължи с поп и рок и фолклорни песни и хора, а на дансинга инвалидите показаха,че могат и да се веселят с всичка сила

         Всеки, който присъства на тържеството,организирано от ръководството на Съюза на инвалидите в Несебър, видя и почувства,че макар и за няколко часа, хората с увреждания въпреки нелекото си битие могат пълноценно да се веселят.Това се случва за поредна година.И този път стана едно добро дело за Елена Ангелова, живееща в инвалидна количка , получи парично дарение от присъстващите на празника.

ДО

Паша БЕЛЧЕВА,
Председател на Общинска организация на инвалидите,
Несебър
Членовете
на Общинската организация на инвалидите

         Уважаема г-жо Белчева,

         Уважаеми членове на организацията,

         На 3-ти декември отбелязваме Международния ден на хората с увреждания. С уважение се обръщам към жителите на нашата община, които празнуват днес, за да ги поздравя за силата, куража и оптимизма, с които отстояват правото си на личностна изява и на пълноценен живот. Възхищавам се от волята и желанието Ви да живеете достойно, да имате право на свободен избор и равни възможности за участие в живота на нашата община. Нека човеколюбието и добротата съпътстват трудните Ви делници.

         И занапред ще продължим да Ви оказваме подкрепа в осигуряването на социална защита и в равностойно и пълноценно участие в обществения живот. Продължавайте все така с нестихваща сила и кураж да отстоявате себе си и мечтите си!

         Честит празник!

Ваш Николай ДИМИТРОВ, Кмет на Община Несебър