Водачът потвърди девиза си

Девизът на кандитат – съветника и председател на партията „Български социалдемократи” Костадин Нищелков е: „Нито за миг не съм предал доверието Ви”.

Костадин Нищелков е общински съветник за четвърти мандат. Председател е на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда и е член на комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми и комисията по общинска собственост, и комисията по жилищна политика, общински дружества и предприятия.

Чрез синтеза си трите комисии дават и получават доверие на хората към него да дава сили да продължи да работи за просперитета на Несебър. Нищелков винаги е казвал: „Аз не купувам, а печеля доверието на хората с делата и труда си”.

Водачът на листата отчете мандата си през периода 2019- 2023 г. пред жителите на Несебър и съставните селища на общината.Това бе в унисон с единодействието на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на град Несебър, нейните комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Предизборната кампания на неговия водач и кандидат-съветниците им проведоха изцяло позитивна и ползотворна работа в диалог с въпроси и отговори при присъстващите жители, както за изтеклия мандат, така и за предстоящия. С делата и труда си водачът на листата ще обяви акцентите от приоритетите в следващия мандат след учредяването на Общинския съвет в Несебър.

В хода на предизборната кампания партия „Български социалдемократи” в Несебър издигна кандидатите си за кметове в Тънково, Гюльовца, Оризаре, Кошарица и Баня. Тези кандидати са част от местното управление, които стоят като крайъгълен камък на социалдемократическата партия. Те ще овластява да въведат осезаеми, ориентирани към хората политики, които пряко влияят на несебърската общност и насърчават социална справедливост и приобщаване им към местното управление.

Водачът на листата Костадин Нищелков води ползотворна и позитивна предизборната си кампания. Въпреки всичко, срещу неговото име и хората на несебърската листа бяха разпространени неуспешни опити за компромати, тиражираха се и много неистини и преиначавания. Отправиха се нападки и хули, но компроматите никога не са печелили несебърските избори.
В този случай девизът на водача е: „Нито за миг не съм предал доверието Ви”.