НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ОТЧЕТЕ МАНДАТА СИ ПРЕД ЖИТЕЛИТЕ НА НЕСЕБЪР

         Николай Димитров се срещна в жителите на Несебър, за да отчете дейностите и реализираните проекти на територията на Новия и Стария град в изминалите четири години и да разясни плановете и задачите, залегнали са следващия мандат.

         „Заставам пред вас с удовлетворение, спокойствие и увереност от напредъка на общината в годините 2019-2023, защото постигнатото през тях, въпреки предизвикателствата на пандемията и войната, е забележително. През последния мандат на територията на общинския център бе извършена внушителна по обем работа по благоустрояване на градските части и тяхната адаптация към съвременните изисквания за жизнена среда. Градоустройствени решения за изграждане на велоалеи, за обособяване на паркинг зони, за озеленяване и осигуряване на спортни и детски площадки, за експониране на културното наследство, за надграждане и усъвършенстване на образователната и градската инфраструктура бяха реализирани на територията на цялата община. В резултат бе постигната значителна промяна в облика и атмосферата на града.“– каза Николай Димитров

         „Работата, която свършихме благодарение и на всички вас, доведе до промяна на визията на Несебър. Цялата ни дейност на територията на Стария град е съобразени с препоръките на институциите, отговорни за културното наследство на България и света. Опазването на архитектурното и историческо богатство на полуострова и неговото правилно експониране в градската среда е основната цел, която залагаме с проектите за строителство, реставрация, ремонт и реновиране на обекти в Стария Несебър.” – допълни г-н Димитров.

         В мандат 2019-2023, бе изградено Рибарско пристанище „Северна буна“. Конструктивното му изпълнение е подчинено на изискванията на ЮНЕСКО за опазване на подводното археологическо богатство, а на последната сесия на организацията бе предложено акваторията на града също да премине към територията на ценността. Проектите, реализирани в Стария Несебър, са насочени към създаване на градска визия, подчертаваща величието на архитектурните монументи и допринасяща за цялостното въздействие на полуострова в неговото единство от исторически паметници и съвременност. В периода на изминалите четири години, по автентични данни, бе реставрирана мелницата на провлака- един от най-разпознаваемите обекти в Несебър, бе извършено покритие с каменна настилка на улици „Мена“, „Рибарска“, „Тервел“, „Ахелой“ и „Месамбрия“, на северната алея на провлака и по южната част на крайбрежната алея в града.

         Сред изграденото в Стария Несебър в предходния мандат има още: фитнес на открито; кафе и павилион, а пред тях зона за отдих с водно огледало; ремонтирана бе спортната площадка – всичко това на северния бряг. Благоустроени и превърнати в зони за отдих бяха пространствата около паметника на рибаря и под ул. „Анжело Ронкали“ – и двете от южната страна на полуострова. На няколко улици -“Нептун“, “Гларус“, „Софроний Врачански” и “Чайка“ бе извършено пренареждане на калдъръмената настилка. Подменени бяха осветителните тела по крайбрежната алея. Реконструирана бе сградата на филиала на СУ „Любен Каравелов“, като фасадата бе изпълнена в характерния за Стария Несебър възрожденски архитектурен стил. „Проектираме преустройството на партерните помещения в полза на учебното заведение“ – каза Николай Димитров и допълни:
„Статутът на Стария Несебър поставя високи изисквания към дейността на общината, като я обвързва с процедури по проектиране, одобрение и съгласуване на национално ниво. Очакваме Плана за опазване и управление на „Старинен град Несебър“, за да синхронизираме действията си по опазване на културното богатство на Стария град съответно предписанията и нормите на документа, гарантиращ присъствието ни в листата на Световните културни паметници на ЮНЕСКО. Длъжни сме да работим преди всичко за съхраняване на наследеното, за да можем и ние на свой ред да го завещаем на следващите поколения.“ – каза г-н Димитров.

         Изминалият мандат жителите на града ще запомнят с построяването на: закрита спортна зала в Новия Несебър; обществен парк с открити спортни обекти и мрежа от тротоари и велоалеи в ж.к. „Черно море“; строеж на улици и тротоари в района на почивната база на НСА; ремонт на малките игрища на стадиона в Несебър; реконструкция, ремонт и модернизация на детски площадки в кв.“Младост“, на ул.”Струма”, в Южния парк- четири детски площадки и две в ж.к. „Черно море“; обновяване на 2 бр. площадки за фитнес на открито в Южния парк и благоустрояване на дворно пространство ДГ „Яна Лъскова“. Извършен бе цялостен ремонт на общинската инфраструктура в кв.“Младост“ и бе реконструиран фермерския пазар; районът на „Кладенците“ на входа на Северен плаж-Несебър бе благоустроен, обзаведена и оборудвана е зрителската зала в Артиум център; асфалтирани изцяло или частично са много улици, построени са нови тротоари. Започна повсеместната подмяна на уличното осветление с енергоспестяващо- дейността ще продължи до пълния и завършек, включително в съставните селища. Закрито и рекултивирано е общинското депо за битови отпадъци в землището на Равда.

         „Това е само част от извършеното в мандат 2019-2023. Предстои ни работа, чието начало стартира още в първите дни на предстоящия мандат, защото най-важни са бъдещите проекти. Те сочат тенденциите на развитие на Несебър и очертават посоката на града в следващите години въз основа на целите, които сме заложили днес.“ –каза Николай Димитров.

         „Предстои да работим по плановете за реставрация, консервация, експониране и социализация на паметници на културата със съществен принос за ценността „Старинен град Несебър“. С привлечени средства по европейски и национални програми или с помощта на други финансови инструменти ще реставрираме църквите „Христос Пантократор“, „Архангел Михаил и Гавраил“, „Св. Тодор“, а по автентични данни ще възстановим вятърната мелница до храм „Богородица Елеуса“. Планът ни за изграждане на базар в Старата част е актуален – проектирани са нови модулни преместваеми обекти с обслужващи функции, малко парково пространство и облагородяване на зоната в духа на мерките за възстановяване на автентичната градска среда на Старинен град Несебър. През миналата година ремонтирахме покрива на сградата на читалище „Яна Лъскова 1905“, а сега в сме заложили проект за енергийно й обновяване със средства, отпуснати по Национален план за възстановяване и устойчивост.“- коментира г-н Димитров.

         За да отговори на модерното туристическо търсене, Община Несебър започва разработването на проект за кемпер парк. Той ще бъде разположен на границата с ж.к. „Черно море“, на терен от осемнадесет декара, и ще разполага с около 50 стоянки за мобилни домове, зона с трапезария, ресторант, барбекюта и съответен на капацитета на парка брой бани и санитарни помещения. Част от съоръженията – детската и фитнес площадка и открития басейн, ще са достъпни както за туристите на кемпер парка, така и за граждани и гости на Несебър.

         „Кемпер паркът е проект, който ще развиваме като част от концепцията за устойчив туризъм. Спортният, културният, религиозният, здравният, сватбеният, фестивалният, кемпер туризмът – това са алтернативи, които трябва да разработим, за да удължим туристическия сезон.“- подчерта г-н Димитров.
Проектът за амфитеатър на северния скат е част от плана за интегрирано развитие на културна, спортна и рекреационна инфраструктура в този район на Новия Несебър. Цялостната концепция за оползотворяване на пространството, разкрило се в следствие на брегоукрепителни дейности, включва още: строителството на Общински център за изследване на черноморската флора и фауна, ботанически и природонаучен музей, панорамно стълбище, свързващо ул. „Изгрев“ с амфитеатъра и два паркинга – открит и покрит. Също там се проектира изграждането на нови спортни площадки. Вече е монтирана рампата за скейт борд – част от проекта за скейт парк в зоната на северния скат.

         Важни за гражданите на общината са плановете за: крайбрежна алея между Равда – Несебър; закрит плувен басейн и строителството на третия етап от Обществения парк с открити спортни обекти в ж.к. “Черно море“. Започва проектиране на улици и улично осветление в м. „Кокалу“. Планира се строителство на подземен паркинг в двора на СУ„ Л. Каравелов“, а реконструкция на съществуващи 2 бр. спортни площадки в Новия Несебър започва съвсем скоро. Предстои саниране на общежитието в двора на СУ „Л. Каравелов“ и реконструкция, ремонт и оборудване на административната сграда на общината с цел подобряване на енергийната й ефективност. Има проект за строителство на пристройка за две нови групи и спортна площадка в ДГ „Моряче”. Предстои проектиране на осветление на голямото игрище с изкуствена настилка до градски стадион в Несебър и ритуална зала на гробищния парк.

          „Всичките ни действия са мотивирани от мисълта за бъдещето на нашия град, за неговия облик, но най-вече от чувството за дълг и отговорност към съгражданите. Защото ние сме обединени и това ни прави силни, набелязваме целите си и знаем, че методичната и упорита работа ще ни изведе на правилния път към успеха в осъществяване на задачите, които общността ни възлага.“ –каза Николай Димитров.ИК

          Николай Димитров е независим кандидат-кмет, той е под № 69 в бюлетината.