НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СЕ СРЕЩНА С ЖИТЕЛИТЕ НА С. ПАНИЦОВО

         Предизборната среща на Николай Димитров с жителите на село Паницово се проведе в залата за обществена дейност в селото.Теми на разговор бяха състоянието на пътя през Дюлинския проход в частта му свързваща Паницово до Гюльовца, и оттам до общинския център, състоянието на водопроводната мрежа и водоподаването, общинската улична и сградна инфраструктура.

         „Пътят през Дюлинския проход е част от републиканската мрежа. АПИ, която е негов собственик, е стартирала процедура за основания ремонт и реконструкцията му. Очаква се дейностите да започнат до края на годината. Ние, от своя страна, извършваме геодезическо заснемане на отсечката от Приселци до разклона за Дюлинския проход /до Паницово/ с намерение да извършим ремонт и разширение на общинския път. При положително становище, общината ще започне проектиране на поетапната реконструкция на отсечката. “ – обясни Николай Димитров.

         „Предстои геодезическо заснемане на улична мрежа в Паницово, където, освен разширение и ремонт, планираме и подмяна на водопровода. Във връзка с констатираното увеличаване на населението, ще правим проучване на възможностите за свързване на нови източници на вода към водопровода на селото. Вече ни бяха предложени варианти, които ще проучим. След реконструкцията и въвеждането на пътя през Дюлинския проход в експлоатация се очаква значително нарастване на пътникопотока и нови възможности за икономическа инициатива. Тези дни започваме и рехабилитация на пътя за с. Козница.“ -каза Николай Димитров.

         По време на събитието бе направен отчет за изминалите четири години и бяха обсъдени социалните проекти, по които предстои да се работи.

         Николай Димитров разясни плановете на общината за учредяване на Дневен център за хора с увреждания, който ще бъде в помощ на хора в неравностойно положение и на техните близки. „Работим за създаване за Областна здравна карта, като сме поставили искане за увеличаване броя на направленията за медицински специалисти, увеличаване броя на екипите на спешна медицинска помощ и увеличаване обхвата на услугите, предоставяни в специализираните болнични заведения.“ – допълни Николай Димитров.

         Община Несебър подкрепя финансово пенсионерския клуб в Паницово, за да гарантира социалния живот на възрастните представители на местната общност. Поддръжката на общинската инфраструктура – улици, тротоари, зелени и паркови площи, монтаж на оградни и предпазни съоръжения, поддръжката на знаковото стопанство от пътни и указателни табели са дейности, които общината регулярно извършва. Предстои замяна на уличното осветление във всички населени места и поставянето на енергоспестяващи осветители.

         „Паницово е едно от селищата, които се развиват непрекъснато. Реконструкцията на Дюлинския проход ще донесе перспективи за нова икономическа дейност. Община Несебър ще продължи да разработва планове за разгръщане на потенциала на населеното място чрез проекти в сферата на инфраструктурното изграждане и социалните услуги. “- каза Николай Димитров

         Николай Димитров е независим кандидат-кмет, той е под № 69 в бюлетината.