НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПРОВЕДЕ ПРЕДИЗБОРНА СРЕЩА С ЖИТЕЛИТЕ НА С. РАВДА

         В залата в кметство Равда се проведе предизборната среща на Николай Димитров с жителите на едно от най-популярните черноморски селища в България.

         Обсъжданите теми касаеха туризма и развитието на нови форми на туристическо предлагане, социалното подпомагане и свързаните с него услуги, инфраструктурните проекти и плановете за строителство, реконструкция и ремонти, заложени за с. Равда в следващите четири години.

         Срещата започна с отчет на дейностите на общината в мандат 2019-2023. Г-н Димитров обясни, че средствата за благоустрояване на населените места се разпределят след внимателен анализ на перспективите за всяко населено място, като стремежът на общината е постигане на развитие на всички съставни селища.

         „Общината ще продължи да развива социалната си политика. Започваме разработване на проект за Дневен център за хора с увреждания, защото анализ на потребностите в общността показа, че имаме нужда от такава институция. По проекта на държавата за Здравна карта, указваща нуждите на населението на всяка област от здравни услуги, сме поставили своите искания за допълнителни екипи на спешна помощ и за увеличаване на броя на направленията за медицински специалисти, особено през летните месеци. Ще продължим да стимулираме раждането на деца в общината чрез еднократна помощ за новородено, ще продължим да поощряваме децата с изявени дарби и няма да спрем да влагаме средства в развитието на образователната инфраструктура.“ –заяви г-н Димитров и продължи: „Плановете на общината за развитие на туризма са обърнати към разработване на база за туристическо предлагане, насочено към таргет групи с интереси към туристически посещение извън пиковия сезон. Целта ни е, чрез създаване на условия за развитие на алтернативен туризъм – спортен, религиозен, културен, фестивален, сватбен, здравен, кемпер, да удължим активния туристическия сезон. “

         Инвестициите, които общината предстои да направи на територията на Равда, са насочени в изграждането на нови улици, тротоари озеленяване и развитие на парковите зони, усъвършенстване на образователната инфраструктура.

         „Строителството на пътища, пътни връзки, улици и обекти от градската среда с публично предназначение е фактор за привличане на инвестиции, а инвестициите водят до откриване на работни места. Затова нашите усилия са съсредоточени в разширяване на инфраструктурата.“ – каза г-н Димитров.
След изграждането на две нови улици – „Дунав“ и „Искър“ в наскоро застроен район на Равда, сега предстои строителството на още две – „Резвая“ и „Камчия“. Общината е подготвила проект за поставяне на улично осветление и по четирите.
Общината Несебър, в сътрудничество с държавата, инициира план за брегоукрепване и строителство на крайбрежна алея от Равда до кв. „Аурелия“ – Несебър. Дейностите по проектиране, финансиране и изграждане на това съоръжение, което ще предостави трасе за алтернативно придвижване на пешеходци и велосипедисти в непосредствена близост до морето, са ангажимент на държавата.“ – коментира Николай Димитров.

         Важен за общината проект предстои да бъде реализиран на стадиона в с. Равда – строителство на ново футболно игрище. „Ползите от него ще са не само за спортуващите жители на Равда. Това ще бъде още един обект, чрез който ще се допълнят условията за развитие на спортен туризъм на територията на община Несебър.“- поясни г-н Димитров.

         Предстои реализацията на проект за подмяна на осветителни тела с ново, модерно, ефективно улично осветление. Дейностите ще бъдат финансирани по оперативна програма. Друга предстояща задача е изместването на базата на БКСО – Равда на подходящо място извън границите на селото.

         Плановете на общината за реконструкция на съществуваща в центъра на с. Равда сграда в полифункционална с пенсионерски клуб търпят промени. В момента се извършва преизчисляване на стойността на реконструкцията.
Сред проектите, които предстои да бъдат реализирани е саниране на сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и изграждане на външна класна стая за. В двора на училището вече е извършен ремонт на спортната площадка.

         В отчета си за извършеното в Равда в предходните четири години Николай Димитров спомена: реконструкцията на улиците „Кирил и Методий“ и „Македония“ – извършено е строителство на нови тротоари и оформяне на допълнителни паркоместа, извършена е реконструкция на уличното осветление и монтаж на лед осветители, оформени са крайпътни зелени зони и е извършено цялостно преасфалтиране. Важна за малките жители на Равда е реконструкцията на двете детски площадки в крайморския парк, които са с изцяло подменени уреди и нова ударопоглъщаща настилка. Пак там общината монтира рампа за скейтборд и постави подходящо за съоръжението осветление. Изградено бе ново осветление по ул. „България“ , а старото, по общински път от кръгово движение на главен път Бургас-Варна към Равда, бе заменено с енергоспестяващо. Други вече приключили дейности по благоустройството на Равда са: асфалтиране и изграждане на тротоари на ул. „Г. С. Раковски“; асфалтиране на улица между ул. „Крайбрежна“ и ул. „Бриз“, в м. „Кокалу“ и др.

         „Равда е едно от селищата, които формират имиджа на община Несебър. Неговото благоустрояване е една от важните задачи, които ще изпълняваме и през следващия мандат.“ – заяви Николай Димитров.ИК

         Николай Димитров е независим кандидат-кмет, той е под № 69 в бюлетината.