НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПРОВЕДЕ ПРЕДИЗБОРНА СРЕЩА С ЖИТЕЛИТЕ НА С. РАКОВСКОВО

         Николай Димитров проведе предизборна среща с жителите на с.Раковсково, на която беше разисквана темата за цялостната поддръжка на пътя между трите най-отдалечени от общинския център населени места -Приселци, Раковсково и Паницово, и вътреселищната инфраструктура. Обсъдени бяха препоръки за подобряване на общинския сграден фонд, предназначен за обществено ползване.

         „Правим геодезическо заснемане по пътя Обзор-Попович от отклонението за Приселци през Раковсково до Дюлинския проход. Получените данни ще бъдат анализирани, след което очакваме становище за възможностите да разширим трасето. При благоприятна оценка ще започнем да проектираме поетапната реконструкция на пътя.“ – обяви Николай Димитров и допълни, че в момента банкетът на пътя Обзор –Приселци се попълва с инертни материали, за да се постигне безопасност при разминаване на превозните средства.

         Николай Димитров представи отчет за изпълнените на територията на община Несебър проекти през мандат 2019-2023 . Той увери присъстващите, че тяхната оценка за реализираните и предстоящите дейности, е важна за формиране на стратегия за развитие на община Несебър.
Тема на разговор с жителите на Раковсково бе проектът за Областната здравна карта и предложенията на общината за увеличаване на екипите на спешна помощ за община Несебър и увеличаване на броя на направленията за медицински специалисти. Г-н Димитров разясни и плановете на общината за реализация на проект за Дневен център за хора с увреждания, чиято цел ще бъде да подпомага хората в неравностойно положение и техните близки.
„Община Несебър, чрез Звеното за социален патронаж, изпълнява дейност по доставка на прясна храна, изготвена по специализиран рецептурник. Услугата е достъпна и за жителите на селата Приселци и Раковсково. Общинското звено насърчава възрастните хора от двете села да се възползват от улеснението, което тази социална услуга предоставя. Транспортните разходи от Несебър, където се приготвя храната, до населените места са за сметка на общината“ – уточни Николай Димитров.

         Той увери, че общината ще продължи да влага средства за издръжка на пенсионерския клубове, който е център на социалния живот за възрастните хора от селото. „Община Несебър се грижи и за поддръжката на читалището, което е в сърцето на културния живот на местната общност и изявите на самодейните състави. Наскоро в селото бе монтирана предпазна ограда около църквата, планираме и замяната на уличното осветление с енергоспестяващо. Стараем се да осигурим приветлива и уютна атмосфера, чрез поддръжка на пътната инфраструктурата, селищните паркове, детските площадки и уличната и тротоарна мрежа в нашите населени места“ – каза г-н Димитров.ИК

         Николай Димитров е независим кандидат-кмет, той е под № 69 в бюлетината.