С поздравителен адрес за ползотворна работа

         Кметът на Община Несебър Николай Димитров изпрати поздравителен адрес до Юлия Пискулийска – председател на фондация „Медии, Общество, Семейство, Традиции” – град София.Поздравителният адрес е и за ползотворна работа:

         Уважаема госпожо Пискулийска, приемете сърдечните ми поздрави по случай 22 – годишнината на Медико – медийната среща на фондация „Медии, Общество, Семейство, Традиции”, прераснала се във форума, провеждащ се в курортния комплекс „Албена”.

         Обръщението ми е към Вас, но то се отнася и до всичките ви съмишленици от различни медицински структури. Бихме искали и да изтъкнем, че организаторите на форума са гаранция за симбиозата между лекари и медии.

         И в Несебър винаги сме се радвали на присъстващите популярни имена от академичната и медицинска общности, както и от журналисти. Благодарение на тях проблеми по разнообразните теми са били представяни и ще бъдат представяни като отзвук от форума, фокусиран на логото: „Профилактика, скрининг, лечение”.

         Пожелавам Ви ползотворна работа на провеждащия се значим форум.