Някога вече не са същите, които бяха …

         Някога в „Държавен вестник” ,бр.75/13.09.1991 бяха публикувани за новите границите на резервата „Старинен Несебър”.Тогава с Постановление №174/13.09.1991 г. Министерският съвет постанови: член 1. Определя граници на националния археологически и архитектурно – градоустройствен резерват „Старинен Несебър” – световна културна ценност, и на охранителната му зона, съгласно приложението, и член 2. Проучването, опазването и развитието на резервата „Старинен Несебър” , включен списъка на световното културно наследство , се извършват в съответствие с Конвенцията за защита на световното културно и природно наследство.

         В заключителната разпоредба е визиран параграф единствен. Отменя точка 1 от постановление №243 на Министерския съвет от 1956 г. за обявяването на Несебър за музеен, исторически и културен комплекс от национално и международно значение /необнародвано/. Описание на границите на Националния археологически и архитектурно – градоустройствен резерват „Старинен Несебър” – световна културна ценност, и на охранителната му зона:1.Резерватът обхваща цялата полуостровна част с провлака включително възвърнатите територии на северния бряг, с обща площ 27,7 хектара, 2.За охранителната зона да се считат новопридобитите пристанищни територии в югозападната част от Стария град, на запад – част от новия град до източната граница на квартали 57, 58, 59 и 60 /по направление на ул.”Зорница” до морето на север и юг/, както и непосредствено прилежащата на резервата и посочените територии двукилометрова акватория.

         Извън Постановлението тук-там се пише, че: ….Паркът е, разположен върху 10 декара, има много атракции за малките жители на морския град. Наколна къщичка с водна каскада и златни рибки….Има панорамна площадка, на която ще се монтира съоръжението „Слънчев часовник”… В парка има още старинна чешма с три чучура и разкритата при археологически проучвания ревизионна кула за ранновизантийски зидан водопровод….В текста не пише нищо за елинските гробове в Южния парк, но те все пак съществуват.

         Културно-историческите и природни забележителности в Южния ни парк вече не са същите, които бяха. Датиран е паметната плоча от 1 юни 2006 г., но загледайте се, и ще установите, че разликите са наистина съществени.

         От съоръжението „Слънчев часовник” през годините е останал голият железен кол. До него имаше постамент за паметната плоча, на надписът го няма, а буренясването си расте.Чешмата на Южния парк повече от 10 години е в процес на разрушаване, водата от чучурите така и не са пуснати.

         Същото е състоянието и с буренясването на елинската гробница. Явно и тук институцията ни културно-историческото наследство в Несебър не може да се справи с неизвестни извършители, присвоили поредните плочки.