4О точки в проекто дневния ред на Общинския съвет – Несебър

         Председателят на Общинския съвет-Несебър Румен Кулев насрочи заседанието на местния парламент на 27.06.2023 г.

         Петър Тодоров- председател на комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет ще докладва по точка 1 до 8.

         Председателят на комисията по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности Сотир Наумов ще докладва по точка 9.

         Председателят на комисията по бюджет и финанси и европейски фондове, национални и регионални програми Върбан Кръстев ще докладва по 3 точки.

         В комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия ще заседават под председателството на Славчо Станелов точките са 13, а Костадин Нищелков-оглавяващ комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда точките са 15.

         По точките ще докладват кмета на Община Несебър Николай Димитров, заместник-кметвете: Виктор Борисов, Иван Гургов и Лазар Япаджиев, председателят на Общинския съвет Румен Кулев и инж.Клара Стоянова- директор на дирекция „УТ, ИП, КС” .