Сеирджиите винаги са около нас

         Като цяло електоратът не е наясно и не разбира какво му говорят в предизборния период, а и след това.

         Несебърският гласоподавател е гласувал, избрал е едного, но той му става чужд и далечен, неангажиращ се. Вярно, в несебърската община са налице доста състоятелни хора, които не само могат да инвестират в избора си за съветници, но и да бъдат избрани за такива.Те няма как да бъдат причислени към “аристокрацията”,въпреки че са доказали, че знаят как и могат да правят пари.То и няма как, защото една аристокрация се отглежда с поколения.

         Друг е въпросът,че в днешно време обществото не приема новоизбраните и за спадащи нито към бизнеса, нито към политическия елит.От друга страна трябва да се има предвид, че за създаването на негативно отношение към политиката, която водят,
своята роля имат и самите съветници, попаднали в местния парламент.А наближават и за избиране на новите местни избори.

         Като цяло електоратът не е наясно и не разбира какво му говорят в предизборния период, а и след това. Причините за това са комплексни, но могат да се сведат до две.Едната е безспорна.Политическата реч е непонятна за нашенеца поради ниското му образователно равнище, недостатъчната политическа и икономическа култура. Нашенецът малко познава и не различава доктрините, идеите и философиите на различните партии и движения, навъдили се след 1989 година.

         Не става въпрос всеки избирател да може да прави сравнителен анализ на либерализма и либертарианството. Или пък да знае какво пише в Енциклопедията на политическата мисъл. Но при сравнително ниската образованост на масовия избирател на него няма как да са му ясни идейните течения и той не може отчетливо да разграничинапример, християндемократите,социалдемократите,радикалите,либералите, демократите.

         Техните политически идеи и ценности не му говорят нищо конкретно и той ги възприема само като украшение и екзотичен чуждоземски пълнеж към образа на един или друг кандидат за общински съветник,партия или коалиция.

         До тези констатации съм стигнал от личен опит,натрупан през последните 32 години в правене на различни предизборни кампании в община Несебър.Пак от натрупаната практика може да бъде изведена и втората причина.Потенциалният избирател не винаги разбира, разпознава и познава конкретно използвания политически език и фразеология.

         Той непрекъснато чува думи като: “гражданско общество”,”социална справедливост”,”свобода на личността”,”свобода на личната инициатива и конкуренцията” от кандидатите в изборите, а и след самите избори.

         Много често обаче неразбирането или невъзприемането на дадена политическа идея провокира недоверие, съмнение, резервираност,отхвърляне,нежелание да се съдейства на политиците при нейното осъществяване.Всъщност, каквото и да се пише и да се говори, в едни избори винаги става въпрос за статуквото. А иначе, сеирджиите винаги са около нас.