… И за сеирджиите на местните избори

         В местните избори в Несебър винаги става въпрос за статуквото.Едни от участниците искат то да се запази, други – да го променят.И много често в несебърската политическа действителност средствата за това не се подбират.А това прави провеждането на избори, особено за местна власт, малко или повече интересно.Не само за участващите в тях, а и за сеирджиите.

         В днешни условия обществото се развива и върви напред, ако е провокирано от своя икономически, културен и духовния си елит.Това е валидно и в общински мащаб.Така е, защото на национално, респективно на общинско ниво,избирателят няма /все още/ оформено кастово отношение към политиците за тези, които кандидатстват за народни представители, а и към тези, кандидатиращи се за общински съветници.

         Той, гражданинът-избирател, не гледа на тях като на определена, формирана, стойностна класа,която трябва да бъде уважавана. Общинският съветник в местния парламент е човек, който само допреди 2-3 години е бил част от електората,от масата,от мнозинството.

         Произлизайки от същата среда, политикът е един от нас, равен на нас, той е от същото “тесто”.И с основание възниква въпросът, с какво ли е по-добър от нас, с какво ли е по-различен от нас?

         Управленческото и партийното израстване на дадена личност в повечето случаи е придружено с натрупване на допълнителна доза самочувствие и напереност.Това самоостойностяване “широките народни маси” чувстват като самозабравяне и самовъзвеличаване.

         Усещайки отношението на общински съветници по този начин, електоратът им отвръща с омерзяване, с презиране, с отхвърляне на въпросната политическа личност,олицетворяваща съответния общински съветник. Много лесно народът е в състояние да отхвърли и захвърли даден политик,който е забравил откъде идва и,че е от същото “тесто”.

         В същото време вековната липса на лидери в една общност като несебърската, които да предвождат масите, води до деформиране и подтискане на чувството за борбеност, боеспособността, желанието и силите за съпротивление.

         Естествено, днес в условията на демократично развитие на обществото в което живеем, управленческите и представителните тела в местната изпълнителна и законодателна власт заемат своето релевантно място.

         Но вгледайте се във всеки един от избраните местни общински съветници.Това ли са водачите на Несебър? Правно и физически, съветниците са реални субекти, които би трябвало да бъдат двигатели в развитието на самоуправляващата се несебърска общност.

         Но те са реални по принципа на устройството, на статуквото, на типа управление.Но не и на принципа на желаната легитимация и остойностяване,
на личното признаване, на близостта.В повечето случаи съветниците са избрани от народа, но с течение на времето се разбира,че те не са приети от него.