Преизбраха Управителния съвет на СНЦ „Черно море” – Несебър

         В Клуба на пенсионерите – Слънчев бряг,Община Несебър, се проведе делегатското отчетно – изборното събрание на 14-те пенсионерски клубове в Сдружение с нестопанска цел /СНЦ/ „Черно море-Несебър“.

         В самото начало председателят Павел Павлов отново припомни действащия Вътрешен правилник на пенсионерските клубове, който трябва да се спазва в другите клубове.На годишното общо събрание председателят Павлов представи отчета за извършената дейност през изтеклата 2022 г., както и финансовия отчет на Сдружението.

         Имаше кратки разисквания за приемане по бюджета за 2022 г., както и за финансовия отчет на Сдружението за миналия период, разяснени от Магдалена Мандулева – секретар на УС на СНЦ „Черно море”. И тази година субсидиите за подпомагане на пенсионерските клубове в Общината бяха разпределени по равно за всеки член, а членовете на Сдружението са 1581.

         По време на събранието се избраха преброители преди гласуването на новия Управителен съвет, а присъстващите гласуваха единодушно за преизбиране на досегашния 7-членен състав, като Павел Павлов стана председател.След това бе избрана и Контролно ревизионната комисия на Сдружението, а накрая бе приет и проектобюджета за 2023 г.

         Преди закриването на събранието от секретаря на Сдружението Магдалена Мандулева, председателят Павлов още веднъж изказа благодарността към кмета на Община Несебър Николай Димитров и всички общински съветници в Общинския съвет за оказаното внимание, грижа и помощ, които полагат към хората от третата възраст. Всичко това бе декларирано и лично от кмета на Община Несебър Николай Димитров, който говори в края на събранието.