Едни от съветниците са устойчиви, други са деградирали

         И друг път съм писал, че езикът на отделните партии служи основно за две неща – от една страна, да се предлагат и обясняват политики, а от друга – да се изрази спецификата на конкретната партия или личност.

         Тези основни положения са валидни и за наличните политически субекти в несебърското политическо пространство в /и извън/ местния парламент, но в навечерието на местните избори същественото е, че се задълбочава деградацията на политическите партии.

         Какви ще са основните теми от различните проблематики, чрез които позадрямалите ръководство на несебърските партии ще търсят позагубилата се своя идентичност пред избирателите и доколко думите ще съответстват на образа им – това е проблемът за постигане на по-голямо доверие. А противоречията се очертават още на старта.

         Политическият разпад на партийните партии през последния мандат 2019 – 2023 е налице и продължава да се разпада, а не да се запазва политическия език в несебърското политическо пространство.

         Пристига един съветник и казва, че не иска повече да е от пп „МОРЕ” и да бъде независим, и Обшинският съвет го гласува. Деградацията се задълбочава и от позната пп „Море”. Пристига съветничка и казва, че не иска повече да присъства в партията.Общинският съвет гласува за освобождаването на съветничката, след което продължава текущия разпад – съветник след съветник, докато все пак избират един.

         След това напуска Георги Манолов от ССД, но поне приемат стабилен съветник.Но не е така с пк ГЕРБ/СДС, макар че СДС не съществуват, двамата съветници я напускат и се обявяват за независими. При тези обстоятелства друг съветник от ГЕРБ също напусна, но все пак остана поне един съветник от партията.

         Има и друг съветник, който хем е ренегат, хем не е. В този случай нито партията освобождава съветника, нито пък той не е признал, че Е ренегат.

         Все пак не всички съветници от политическите партии са деградирали. Пример в това отношение е алтернативата на пп „Български социалдемократи”, която има 6 съветници – устойчиви и константно в Общинския съвет, както и тези от пк „Нова алтернатива” – трима, които са устойчиви засега.

         Както се вижда в тези случаи, едни от съветниците са устойчиви, други са деградирали. Какво ще се случи в периода м. юни – септември преди местните избори в Несебър в края на октомври?

         Първото единствено нещо, което се откроява на политическия хоризонт, е вече видяното, което пак ще случи – статуквото. Това се отнася единствено и само за пп „Български социалдемократи”. Останалите ще се преформатират, или пък направо ще се заличат.

         Извън действащите сегашни съветници, вероятно ще се заявят и други потенциални кандидати – било общественик, било общественяк,било други платформисти. А за да стигнеш до мястото на потенциалния общински съветник, ще трябва на всеки да организира политическата структура в Несебър и съставните селища, а това ще се прави за някои кандидати за първи път.

         Естествено, всеки от кандидатите в изборите за местна власт ще бъде под въздействието на центростремителни и центробежни сили при провеждането на самите избори, което пък в крайна сметка ще доведе до обновяване на състава на съветниците в общинския съвет.