«Ние служим !» 22 години «Лайънс клуб» – Несебър

         Клубът е регистриран на 18 април 2001, но историята му започва от по-рано.Регистрацията на “Лайнс клуб”- Несебър в Бургаския окръжен съд е с дата 18.04. 2001.

         Негов първи президент е Георги Николчев. Учредителите на Сдружението с нестопанска цел си поставят за задача: “Да насърчават духа на разбирателство между хората в целия свят; да работи за укрепване на принципите на добрата държавност и примерно гражданско поведение; да вземат активно участие в гражданското общество, в културния и обществения живот, както и за обезпечаване на социални грижи за нуждаещите се граждани; да способстват за обединяване на Клубовете в дух на разбирателство; да осигуряват условия за откровени дискусии по всички въпроси от обществен интерес, като политическите и религиозните въпроси не следва да се обсъждат; да работят за убеждаване на хората в необходимостта от безкористно и всестранно подпомагане на обществото с оглед постигане и утвърждаване на висок социално-икономически и естетически стандарт”.

         Макар че официалното чартиране на клуба да е на 31.05.2002, дейността по неговото формиране и учредяване започва още през 2000 г.На ритуала по чартирането в Бар-Вариете в Слънчев бряг присъства представителна група от град Малдорф-Валдкрайбург, Германия, водена от основателя и първи президент на тамошния ЛК Ото Бухмайер.

         Според постигнатата съгласуваност немските лъвове станаха спонсори на несебърския клуб, а титулярен спонсор-кръстник беше бургаският ЛК.Знамето, камбаната и атрибутите на ЛК бяха връчени от немските гости, а останалите атрибути – от президента на ЛК-Бургас Николай Ралев-ректор на Бургаския технологичен университет.

         По време на ритуала за особени заслуги към развитието на българското лайънс-общество управителят на Дистрикт-130 за България Цвете Русинов връчи сребърен плакет на Ото Бухмайер.

         Всеки един от президентите, заедно с членовете на Борда на директорите, както и всички останали членове, са развивали дейност съгласно устава на ЛК и принципите залегнали в него и в изпълнение на девиза “Ние служим!”.

         Активността на местна почва винаги е била съобразявана с инициативите на световната централа и на ръководството на Дистрикт-130 за България. Сбирките на ЛК се провеждат редовно в определения за това ден, час и място, като числения състав на клуба е стабилизаран на 30 души.

         Една от първите инициативи на ЛК бе за определяне на събитие, личност и бизнесмен на ХХ век, която имаше широк обществен резонанс и извън община Несебър.Тази анкета се провеждаше ежегодно и беше една от формите за легитимиране на ЛК сред несебърската общественост и Бургаския регион, тъй като бе надълго и нашироко отразявана в медиите. В традиция се превърнаха организираните и провеждани предколедни и пролетни благотворителни балове, за които присъстват членове на ЛК от цялата страна.Средствата от тях се използват по предназначение, най-вече за подпомагане хора с проблемно зрение, намиращи се в неравностойно социално и финансово състояние.

         Членовете на ЛК-Несебър регулярно се включват в прояви от аналогичен характер и на останалите ЛК в страната.

         През 2004 ЛК –Несебър е домакин на годишната конференция на клубовете от Дистрикт -130, като присъстващите на мероприятието участват и в тържеството по случай втората годишнина на несебърския клуб. По инициатива на ЛК-Несебър участниците в Националната конференция приемат обръщение към ЛК в цял свят за животоспасяваща подкрепа на българските медици, държани противозаконно в либийски затвор.

         Година по-рано ЛК-Несебър излезе с декларация за спасяване на пясъчна банка “Кокетрайс” в несебърския залив, чиято евентуална експлоатация би довело до нарушаване екологичното равновесие в региона.

         В последните години, най-вече през периода 2008-2009, по инициатива на ЛК-Несебър на територията на община Несебър бяха проведени серии от акции в помощ на хората от третата възраст, които имат проблеми със зрението. В рамките та програмата “Подари зрение” бяха осъществени процедури , включващи преглед и диагностика от очен лекар и получаване на очила, доставени от структури на ЛК в САЩ.

         Президенти на ЛК-Несебър

1.Георги Николчев – Чартърпрезидент-2001-2003
2.Стефан Христов -2003-2004
3.Лиляна Катрафилова -2004-2005
4.Красимир Косев- 2005-2006
5.Любомир Борисов- 2006-2007
6.Георги Когелов- 2007-2008
7.Елена Пешева -2008-2009
8.Емануил Кабадаиев -2009-2010
9.Румяна Стефанова -2010-2011
10.Надриана Василева- 2011-2012