Несебър бе ресертифициран като град в Организацията на градовете световни наследство за 2023 г.

         Сертификатът на Несебър като член на добра воля на Организацията на градовете световно наследство /ОГСН/ беше подновен с подписа на Бруно Маршан – президент на Организацията на градовете световно наследство в град Квебек, Канада. Като град, вписан в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, Несебър е и сред основателите на ОГСН.

         Организацията е основана на 08.09.1993 г. в град Фес, Мароко. Седалището й е разположено в Квебек, който бе домакин на Първия международен симпозиум на градовете със световно наследство през юли 1991 г. в Канада.

         Несебър е единственият български град, вписан в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, и е сред основателите на Организацията на градовете световно наследство.

         ОГСН се състои от над 260 града, в които са разположени обекти, включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. В рамките на организацията тези градове са представени от техните кметове с активното участие в управление на наследството.

         В писмото, придружаващо сертификата на Несебър, е подписано от Бруно Маршан – президент на Организацията на градовете световно наследство в град Квебек.В превода може да прочетете, че:

         Несебър е изпълнил надлежно задълженията си и е регистриран като член пълноправен член (с добро име репутация) в организацията на ЮНЕСКО за 2023

         Град Несебър е уважаван член в ОГСН. Ръководството на община Несебър прилага последователността в спазването на основния Закон и Хартата на Организацията на градовете световно наследство и за тази си проявена съпричастност се връчва подновяването на сертификата за членство.