Политическите партии и коалиции се споразумяха за секционните избирателни комисии в Несебър

         По покана на кмета на Община Несебър Николай Димитров в заседателната зала на общината се проведоха консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии, за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023г.

         Срещата откри упълномощеният Виктор Борисов – заместник-кмет на община Несебър, който направи предложение консултациите да протекат при следния дневен ред: всяка партия или коалиция от партии да представи изискуемите документи съгласно Решение № 1683-НС от 16.02.2023 на ЦИК и изискване и разпределение на ръководството и членове на СИК в община Несебър.

         По т.1 от дневния ред всеки от представителите на политическите партии и коалиции представи: заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.01.2023, или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 48-то Народно събрание; Пълномощни с които участниците са упълномощени или преупълномощени да участват в консултациите, писмени предложения за членове на СИК, списъци с резервни членове.

         По т.2 от дневният ред, представителите на партиите и коалициите от партии, първоначално разпределиха ръководните позиции в СИК, а след това и тези за членове на СИК – според полагащите им се квоти и съобразно Решение №9-НС от 17.02.2023 на РИК Бургас.

         В присъствието на Виктор Борисов – заместник -кмет на община Несебър и
Гергана Тодорова – началник на отдел „ГРАО” участваха и оторизираните представители на партии и коалиции: Стоян Пирев и Мая Георгиева от коалиция „ГЕРБ-СДС”, Станислав Иванов от пк „Продължаваме промяната”,Неслян Тодорова и Елван Атилла от пп „ДПС”, пп „Възраждане“ – Звезделина Каравелова, Яни Янулов от кп „БСП за България”, Михаил Михов пк „Демократична България – обединена”, Сергей Иванов – пк „Български възход“ и се споразумяха за съставите на СИК в община Несебър.

         След постигнатото съгласие между участвалите в консултациите, направените състави на СИК, бяха окончателно обобщени и подготвени за изпращане в Районна избирателна комисия – Бургас.С това консултациите приключиха и бяха закрити.