В Несебър куче влачи дюни, диря има… и те са Вътрешни хора

Куче гледа дюни 29 дка, но и диря има
Куче гледа дюни 29 дка, но и диря има

         Куче влачи,диря няма- това е една от обичайните максими с които от време оно народът традиционно характеризира действията на управляващите го.

         Днешните не са изключение,но от своя страна те пък са способни на показни акции.Но /почти/ винаги тези акции са като онези,които се наричат: много шум за нищо.От една страна трябва да се отчита дейност,от друга –по възможност да се създава атмосфера в която никой не трябва да вижда какви са ги свършили и какви ги вършат в пушилката.Важното е да има хляб и зрелища.И да се отвлича вниманието.

         В същото време да цари наложено мълчание за други афери, произтичащи от същите тези управляващи.Като например,опита на ръководството да НСА чрез Министерския съвет да заграби частни земи в м.”Акротирия” или пък –за концесията на несебърскато пристанище,харизано на хора,близки до управляващите.

         Типичен случай в това отношение е казусът с покупко-продажбата на 29 дка в землището на Несебър.До вдигането на поредната медийна пушилка за сделката /в която се оказа,че са включени и дюни/,за която като етикет може да се пришие цит.максима.Още повече,че се установи,че и купувачът и продавачът,като потвърждение на традицията,са свързани с управляващите.

         За случаи като този най-лесно е да се каже: “Куче влачи,диря няма”.Но в несебърския казус това не е така.Тук следите остават и поговорката би трябвало да се видоизмени като: “Кучe влачи дюни,дири има…”.Премиерът за пореден път непоодгвен не пропусна да направи поредното си популистко изявление,но вместо това би могъл да тръгне по незаличените следи и те ще го отведат неизбежно до длъжностни лица в най-малко три министерства,откъдето най-силно крадците викат: “Дръжте крадеца!”,а в едно от тях се роди поредната крилата фраза: “Подписвам,защото ми се носи за подпис”.

         Идвайки на власт преди три и половина години от ГЕРБ проглушиха медийното пространство,че ще сложат край на т.н. заменки,извършени по време на Тройната коалиция.Тези заменки по циркулиращи в медиите данни са 3 500,че и повече.Няма официални данни на какъв етап се намират процедурите по тяхното приключване. Нашумелият случай с продажбата на дюни в Несебър,обаче показа недсвусмислено,че ако и сезонът на заменките да не е приключил,за продажбите на защитени територии сезон няма.

         Натура или Разтура

         А случаят с Несебър е само върхът на айсберга от който може да се разбере,че ако по времето на Трайната коалиция действаше планът “Натура 2000”,то при ГЕРБ,не само за несебърските дюни, този план се е трансформирал в “Разтура-2012/13”.

         За какво всъщност става дума?Теренът край Несебър е продаден без търг,практически на основание на стария закон,който действаше до приемането през 2010 на сега действащия.

         В него имаше текст,според който министърът на земеделието издава заповедта за изключването на земите и горите от горския фонд или предлага на Министерския съвет да извърши това за по-големите площи.Следващата алинея от този закон обаче гласи,че: министърът или оправомощено от него длъжностно лице продава,заменя или учредява ограничени вещни права върху горите и земите на лицето по чието искане е станало изключването.

         Това на практика гарантира,че всеки,който е поискал изключване на терен от горския фонд,ще може да го придобие,без да се състезава с други потенциални купувачи,без търг.
Ако човек се зачете в приетия от ГЕРБ закон за горите може да остане с впечатление,че текстовете,позволяващи продажби без търг,формално са отпаднали.

         Да,ама друг път

         Защото в преходните и заключителните разпоредби е записано,че започналите преди приемането на закона процедури се довършват по стария ред,ако кандидат-купувачът на терена е подал преди влизането в сила на закона или три месеца след това искане да закупи имота.
Та в случая за заменките и продажбите и промените в закона за горите,извършени от ГЕРБ, е валидна онази максима: “Преоблякъл се Илия,погледнал се,пак в тия…”.Разлика няма,а приликата е,че и в двата варианта става въпрос за едни Вътрешни хора,които се уреждат с атрактивни парцели за жълти стотинки.

         Вътрешният човек

         А от време оно се знае,че да бъдеш Вътрешен човек /ВЧ/ е голяма работа.За тази категория хора се правят нови закони,преправят се стари,а държавното ценообразуване върви по тарифа от тодорживковото време.
В нашия случай заради един ВЧ една зам.министърка се довери на вътрешния си глас и с подписа си продаде 29 дка до Несебър за някакви си половин милион лева.При това Вътрешният глас нашепнал подобни натрапливи мисли в още няколко ведомства кой е нашият ВЧ.Всъщност става въпрос за двама ВЧ и те са тъстът и тъщата на президента на БФС Борислав Михайлов.

         Маршът е от 3 500 000

         На пръв поглед няма нищо необичайно,тъй като в последно време стана мода най-известните тъщи в държавата да работят като фирми за недвижими имоти.Купуват и даряват заможните си зетьове на принципа “Зет като мед”.По този начин зетьовете не бъркат в кацата с меда.Това се отнася и за вътрешния министър,за който медиите писаха,че неговият ВЧ бил Тодор Бояджиев,за които се установи,че е негов кумец.

         Той пък се оказа съдружник на другите ВЧ,които купили дюните от тъста на Михайлов. Маршът от продажбата е над 3 500 000 лв.Това може да се стори за някои шокиращо,но не трябва да се забравя,че става дума за ВЧ. Текстът ми е от 15.02.2014, но и до този момент,нито един от съучастниците му не е бил задържан.