ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЕ УВЕЛИЧАХА И ДОСТИГНАХА ДО 30 721

         Развитието на населението му е забележително и впечатляващо и след 62 години Несебър изпреварва другите водещи общини.Ръстът на Несебър /30 721/28 968/ е с 1 725 жители, Поморие /27 823/27 263/ с 560, а другите: Айтос /27 326/27 632/, Руен /27 180/27 593/, Карнобат /22 464/23 066/ спадат. 1*

         Окончателните данни са от Националния статистически институт към 31.12.2021/ 31.12. 2019 г., а в община Несебър жителите му са 30 721 /28 968/. От тях 14 923/14 157 са мъже и 15 798/ 14 811 жени. В градовете Несебър, Свети Влас и Обзор жителите са общо 21 923/20 120, от тях мъжете са 10 355/9 751, а жените – 11 138/10 369. В селата са: 8 798/ 8 848, мъжете – 4 408, жените – 4 442. В градовете Несебър има 14 539/ 13 600 /мъже – 6 865/6472, жени – 7 674/ 7137/, Свети Влас – 4 523/ 4 097 /мъже – 2221/2 027, жени – 2 302/2 072/, Обзор – 2 431/2 432 /мъже – 1 269/ 1 236, жени – 1 162/1 160/.

         Живородените са 212/ 269, от които момчета – 111/132, момичета – 101/137. Брачните са 83/108, а извънбрачните 129/161, в градовете са 128/170, брачните – 53/ 71, извънбрачните – 75/99, в селата са 84/99 /брачните са 30/37, извънбрачните – 54/ 62.

         Възрастта на майките по години са: под 20 г. – 10/16, 20-24 г. – 34/31, 25-29 г. – 54/87, 30-34 г. – 64/ 82, 35-39 г. – 41/40, 40-44 г. – 9/13, над 45+ няма. Починалите са 426/305, мъжете са – 229/ 176, жените – 197/129.

         Механичното движение на хората е 2061/ 2098, заселените мъже са 962/999, жените – 1099/1099, изселените са 940/973, мъжете са 434/460, жените – 506/513. Естественият прираст е 1 121/1 125, мъжете – 528/539, жените – 593/586.

         В трудоспособна възраст жителите са 18 408/17 528, мъжете са 9 625/9 238, жените 8 783/ 8 290. В градовете са 13 052/ 12 345, мъжете – 6 801/6 976, жените – 6 251/5 869.

         В под трудоспособна възраст – 4 596/4 502, мъжете са 2 334/2 262, жените – 2 262/ 2 240. В градовете са 3 036/ 2 955, мъжете – 1 593/1 473, жените – 1497/1 482. В над трудоспособна възраст – 7 717/6 983, мъжете са 2 964/2 657, жените – 4 753/4281. В градовете са 5 405/4 820, мъжете – 2 015/1 802, жените – 3 390 /3 018.

         Увеличаване на броя на жителите на община Несебър е показателно за привлекателността към място за живеене, което се дължи не само на географското й разположение и климатични особености, но и на ред придобивки, на които хората се радват.

         От над 15 години местната власт издига своята социална политика в приоритет: осигуряват се средства за нормалното функциониране на пенсионерски клубове, спортни клубове, читалища, за еднократни помощи за новородено дете в размер на 2000 лв., за помощи за двойки с репродуктивни проблеми, също в размер на 2000 лв, и еднократни финансови помощи; дофинансират се детски градини и училища; предоставя се разнообразна, прясна, топла и питателна храна от Детската млечна кухня, както и от Домашния социален патронаж на достъпна цена; осигуряват се намаления за учащи и пенсионери при ползване на общински транспорт; заделят се средства за висококвалифицирано лечение на жители на общината, страдащи от хронична бъбречна недостатъчност, подпомагат се деца с изявени дарби.

         Общината инвестира средства в подобряване на жизнената среда, транспортната, образователната, спортната и здравна инфраструктура. Осъществени са проекти, свързани с повишаване на екологичните стандарти, с подобряване енергийната ефективност на обществени сгради, облагородяване на градската и парковата среда, построени са улици, сгради с различни обществени функции, реновирани са обекти с обществена значимост.

         Сред приоритетите в работата на местната власт е всички селища да са привлекателни и уредени, получавайки средства от общинския бюджет на базата на предложения, подадени от кметовете по места за приоритетни обекти.

         Но в развитието на една община има факти и събития, които не трябва да се забравят, а да се отбелязват периодично. В годината може и трябва да се припомня за онези, които преди 62 години започват да работят за обособяването на новата административно-териториална единица – Община Несебър. И това развитие е забележително и впечатляващо.

         За първи път Община Несебър се обособява и започва да функционира като такава на 10 април 1959. За демографското състояние на населените места в тогавашната Поморийска околия може да се съди по данни от преброяването към 01.12.1956.

         Към тази дата жителите на Несебър са 2 333, на второ място по население е Кошарица – 1609, следват: Оризаре – 1198, Гюльовца – 1085, Равда – 787, Тънково – 783, Влас – 656, Морско – 370 и Плазовец – 231. Общата численост на тези населени места възлиза на 9 052 жители. Те се числят към околия Поморие, чиито общ брой на населението е 34 603 души.

1* Данните със скоби са от 2021 г. и 2019 г.