Обявиха грипната епидемия за преминаване към онлайн

         Регионалният щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания обяви грипна епидемия на територията на област Бургас, преминава се към онлайн обучение в училищата и университетите.

         На свое заседание днес Регионалният щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания /ОРЗ/ към областния управител взе решение за обявяване на грипна епидемия на територията на област Бургас считано от 12 януари.

         В тази връзка от 12 януари /четвъртък/ до 17 януари /вторник/ включително се преустановяват присъствените учебни занятия и преминаване към онлайн обучение в домашна среда в училищата и университетите от Бургаска област.
На база сентинелно наблюдение и ежедневно съобщаване на случаите на заболели от грип и ОРЗ през последната седмица се отчита рязко завишаване на заболяемостта в гр. Бургас 215,90%00. За периода 03.01.-09.01.2023г. в областния център са достигнати стойности, наближаващи епидемични с регистрирани 426 случая при наблюдавано 10% от населението – 19 804 души. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 5-14г. / 416,30%00/, 0-4г. /408,84%00/, следвана от възрастова група 15-29г. /387,27%00/, над 65./185,96%00/ и най-ниска заболяемост при група 30-64г. /121,28%00/.

         На база увеличена заболяемост от грип и ОРЗ, получените резултати от проведени изследвания и прогноза за достигане на епидемични стойности Регионалният щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания взе следните решения, съобразени с Методическото указание за борба с грипа и острите респираторни заболявания на МЗ от 2019г.:
– Обявяване на грипна епидемия на територията на област Бургас, считано от 12.01.2023 г.;
– Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и кърмачета;
– Преустановяване на всички профилактични прегледи и имунизации;
– Лечебните заведения да предвидят възможности за разширяване на легловия капацитет на вътрешните отделения за сметка на други отделения с оглед приемането на насочени пациенти с грип и/или усложнения;
– Преустановяване на свижданията в лечебните заведения;
– Стриктно спазване на Наредба №3/08.05.2013г. за утвърждаване на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции;
– Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения, като откритите болни деца се връщат по домовете. Да не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските заведения. Засилена текуща дезинфекция на повърхности, играчки и др. двукратно за деня и често проветряване на помещенията.
– Преустановяване на присъствените учебни занятия в училищата и университетите на територията на област Бургас за периода 12.01.-17.01.2023г. включително и преминаване към неприсъствена форма на обучение за посочения период;

         На 17.01.2023 г. Регионалният щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания към областния управител отново ще проведе свое заседание, на което, отчитайки последните данни, ще вземе решение за прекратяване или продължаване на грипната епидемия.

         В заседанието участие взеха областният управител на област Бургас проф. Мария Нейкова, заместник областният управител Мария Ценова, кметове и представители на общини, ръководители на ЦСМП, РЗИ, РУО-Бургас, представители на болнични заведения и други институции.