Избраха промените в постоянните комисии в Общинския съвет

         На заседанието на Общинския съвет в Несебър общинските съветници избрах Сотир Наумов за председателят на Комисията по образование и култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейност,а Христо Яръмов – за заместник – председател.

         Красимир Мавров избраха за заместник-председател в Комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми и за член в Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.

         Венелин Ташев избраха за член на Комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми и го освобождиха от състава от Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.

         Недялко Йорданов избраха за член на Комисията по образование и култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности и за член в Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, а Благой Филипов избраха за заместник – председател в Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.