Зрелостници от ПГТ „Иван Вазов” – Слънчев бряг бяха приети за студенти в три престижни университети в Русия

         От няколко години Сдружение С Русия за вяра, единение и култура-Несебър работи с училищата в общината. Целта на съвместната дейност е децата да се запознаят по-подробно, в допълнение към учебния материал, с биографиите, живота и творчеството на руските класици – Пушкин, Достоевски, Лермонтов, Гогол и др.

         Особено тясна е връзката между Сдружението и ръководството на ПГ по туризъм „Иван Вазов“ в Слънчев бряг в лицето на неговия директор – инж. Славчо Станелов. Учениците от техникума, изучаващи руски език, получават помощ от лектори, руски граждани, в овладяването на езика и при практическото прилагане на тези знания в бъдещата им професия. В това, разбира се, дейно участие взема преподавателката по руски език Ваня Тенева, която от миналата година е и член на Управителния съвет на Сдружението С Русия за ВЕК-Несебър.

         Целта е завършилите средното образование ученици не само да придобият специалност, но и да получат стабилна основа, върху която да продължат своето образование в колежи и университети.

         В резултат на съвместната работа тази учебна година трима възпитаници на ПГ по туризъм „Иван Вазов“ бяха приети и продължават висшето си образование в три престижни университета.

Алекс Козаров
Николай Иванов

         Алекс Козаров от с.Равда вече е студент в РУДН със специалност медицина, а Николай Иванов от гр.Несебър е студент по психология в БФУ „Имануел Кант“. Те сбъднаха своята мечта.

         И двамата са приети за редовни студенти по програма, която им дава право на безплатно обучение от първата до последната година – безплатно общежитие, безплатна храна, право на стипендия за добър успех, възможност да работят по часово, ако желаят да имат допълнителни доходи. Приемът е без конкурсни изпити, а само по документ за успешно завършено средно образование. Всеки младеж или девойка могат да кандидатстват до три от над 700-те висши учебни заведения.

         И съученичката на Алекс и Николай – Мирослава Василева от гр.Несебър, също вече е редовна студентка в Университета Арден. Тя ще изучава криминалистика и психология.

         От Сдружението ще продължат да провеждат разяснителна кампания за да достигне тази информация до максимален брой средношколци и техните родители. Защото в общината ни има много даровити, умни деца, които по финансови причини не могат да постъпят в висше учебно заведение и да получат по-добър шанс за реализация в живота. А всеки заслужава да има възможност.