Подробности от пейзажа

         От подробностите на пейзажа първоначално изчезнаха медните табелки,
след това една след друга започнаха да изчезват плочките до басейна, след това създаденият Слънчев часовник също изчезна, след това спря водата от чучурите на чешмата, другият чучур също изчезна, а накрая бе разбита и изградената чешма…. А има и още най-различни подробности от пейзажа.