Обществената поръчка е за 500 000 лева

         В съответствие с обществена поръчка на Община Несебър „Южен парк“ в Несебър ще бъде ремонтиран. Паркът се намира в южната част на града, между улица „Морска“ и крайбрежната ивица. От документите по обществената поръчка става ясно, че ремонтните работи по обекта ще се извършват на етапи. Настоящите дейности ще се извършват в Етап 1 и включват ремонт на детските площадки – 5 на брой, и фитнесите на открито – 2 на брой.

         Предвижда се още демонтаж на всички детски и фитнес съоръжения и монтирането на нови, подмяна на ударопоглъщащата настилка, подмяна на пейки, монтаж на нова ограда на детските площадки, доставка и монтаж на нови информационни табели.

         Едната детска площадка ще е предназначена за деца от 0 до 3 години с функции пързаляне, катерене, баланс, ролеви игри, сензорна ориентация и скачане. Ще се изградят още клатушка на пружина, пясъчник с места за сядане.

         В Техническата спецификация подробно са описани и материалите, от които са изработени.

         Прогнозната стойност на ремонта на „Южния парк” * е 500 000 лева, без ДДС.

* „Южен парк“ се намира в южната част на гр.Несебър между ул.“Морска“ и крайбрежната ивица. Разположен е в имоти ПИ 51500.502.433, ПИ 51500.502.444, ПИ 51500.502.445 и ПИ 51500.502.446. Ремонтните работи по обекта ще се извършват на етапи. Настоящите дейности са в Етап 1 и включват ремонт на детските площадки – 5 на брой и фитнесите на открито – 2 на брой.

В техническата спецификация на обществената поръчка възстановяването на порутените и изчезнали плочки не е включена